PEKELILING KOPERASI

TAHUN 2018

Bil 1/2018 (Masalah Bayaran Rejek Untuk Semua AG/Kementerian Bagi Bulan Jan 2018)

Bil 2/2018 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 3/2018 (Pengenaan Cukai Barangan Dan Perkhidmatan)

Bil 4/2018 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 Tahun 2019)

Bil 5/2018 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

 


TAHUN 2017

Bil 1/2017 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 2/2017 (Pemindahan server BPA ke HDC Shah Alam dan penutupan sementara SPGA)

Bil 3/2017 (Sekatan bayaran potongan gaji sehingga maksimum 60% bermula April 2017 untuk kakitangan Jabatan Akauntan Negara Malaysia - JANM)

Bil 4/2017 (Bayaran prorata kepada potongan insuran bagi kakitangan Jabatan Akauntan Negara Malaysia - JANM, bermula potongan gaji bulan April 2017)

Bil 5/2017 (Semakan penyata gaji dari portal Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) dan penggunaan laporan SPeKAR

Bil 6/2017 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 7/2017 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 8/2017 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 Tahun 2018)

 


TAHUN 2016

Bil 1/2016 (Penamatan Akses Semakan Jenis Potongan Dan Sejarah Bayaran Bukan Anggota).

Bil 2/2016 (Bayaran Potongan Gaji Untuk Januari 2016 Bagi Anggota Polis Diraja Malaysia- PDRM).

Bil 3/2016 (Pelaksanaan Pembayaran Gaji Anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) Melalui Kementerian Dalam Negeri).

Bil 4/2016 (Tarikh Penghantaran Bayaran Dari Jabatan Akauntan Negara Malaysia Ke ANGKASA Untuk Tahun 2016).

Bil 5/2016 (Perubahan Fungsi Aplikasi Sistem Potongan Gaji ANGKASA (SPGA) Berkaitan Dengan Sistem Tawarruq ANGKASA).

Bil 6/2016 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 7/2016 (Penggunaan Khidmat Syarikat/Agen Pemasaran Bagi Pihak Koperasi)

Bil 8/2016 (Makluman Penutupan Sementara SPGA Sempena Cuti Hari Raya Aidilfitri 2016)

Bil 9/2016 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 10/2016 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 11/2016 (Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak)

Bil 12/2016 (Bayaran Dari Jabatan Akauntan Negara Malaysia Ke ANGKASA Bermula Pada Bulan Ogos 2016 - Data Bayaran Diproses Awal Tetapi Bayaran Lewat Diterima (Bayaran In-Transit)

Bil 13/2016 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 Tahun 2017)

 


TAHUN 2015

Bil 1/2015 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 2/2015 (Perubahan Inbois Bercukai Sistem Pelaporan Kredit "SPeKAR")

Bil 3/2015 (Mewajibkan Semakan Kredit Individu Bagi Kes Pinjaman/Pembiayaan).

Bil 4/2015 (Invois Bercukai Dan Surat Pegesahan Bayaran (AKKM))

Bil 5/2015 (Bil 5/2015 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 6/2015 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 7/2015 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 8/2015 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 TAhun 2016)

Bil 9/2015 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 10/2015 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

 


TAHUN 2014

Bil 01/2014 (Penzahiran Maklumat Kredit Individu)

Bil 02/2014 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 03/2014 ( Masalah Teknikal Bagi Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Jabatan Akauntan Negeri Cawangan Miri, Sarawak).

Bil 04/2014 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan).

Bil 05/2014 (Masalah Teknikal Bagi Jabatan Akauntan Negeri Perak, Johor, Terengganu Dan Selangor)

Bil 06/2014 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan).

Bil 07/2014 (Pemberitahuan Potongan Gaji Untuk Kakitangan Pengurusan Air Pahang Berhad ( PAIP) kepada ANGKASA)

Bil 08/2014 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 09/2014 (Aplikasi e-Proses)

Bil 10/2014

Bil 11/2014 (Kesilapan Teknikal - Nombor Larian C7401 Hingga C7443)

Bil 12/2014

Bil 13/2014 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 14/2014 (Pengesahan Pegawai Penandatangan Untuk Kakitangan Majikan Telekom Malaysia Berhad)

Bil 15/2014 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 16/2014 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 Tahun 2015)

Bil 17/2014 (Impikasi Perlaksaan Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST).Bil 18/2014 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Pekeliling Umum 2014

Bil 01/2014 (Maklumat Megenai ANGKASA)

 


TAHUN 2013

Bil 01/2013 (Promosi Sistem Pelaporan Kredit ANGKASA Dan RAMCI (SPeKAR))

Bil 02/2013 (Pemakaian GP 7A : Garis Panduan Pengendalian Pemberian Pembiayaan Secara Berhemat)

Bil 3/2013(Pelaksanaan Sistem E-Payment Oleh Angkasa. (Ujian Bayaran 1 Sen Kepada Akaun Pelanggan))

Bil 4/2013 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 5/2013 (Pelaksanaan Sistem E-Payment Oleh Angkasa (ujian Bayaran 1 Sen Kepada Akuan Pelanggan)

Bil 6/2013 (Pelaksanaan Sistem E-Payment Oleh Angkasa (ujian Bayaran 1 Sen Kepada Akuan Pelanggan)

Bil 7/2013 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 8/2013 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 9/2013 (Pembayaran Terus Oleh Majikan Kepada Koperasi Pelanggan BPA)

Bil 10/2013(Penutupan Sementara SPGA Dan Portal SOLA.COOP Sempena Cuti Hari Raya

Bil 11/2013 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 12/2013 (Penggunaan Borang BPA 1/79 - Pindaan 2013 (Baru))

Bil 13/2013 (Maklumat Pembayaran Koperasi Jun 2013 - September 2013)

Bil 14/2013 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 15/2013 (Jadual Penghantaran Borang Bpa 1/79 Dan Bpa 2/79 Tahun 2013)

Bil 16/2013

Bil 17/2013 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

 


TAHUN 2012

Bil 01/2012 (Penyata Bayaran Koperasi dihentikan Mulai 1 Mac 2012)

Bil 02/2012 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 03/2012 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 04/2012 (Pengesahan Majikan Pada Borang BPA 1/79 Bagi Syarikat Insuran)

Bil 05/2012 (Penggunaan Nombor Pekerja Untuk Potongan Kakitangan BSN).

Bil 06/2012 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan).

Bil 07/2012 (Kemaskini Alamat E-mail dan Nombor Faks Organisasi Pelanggan BPA

Bil 08/2012 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 09/2012 (Implikasi Akta Perlindungan Data Peribadi (Akta 709) Dalam SPGA)

Bil 10/2012 (Salinan Penyata Gaji Dan Kad Pengenalan Peminjam Perlu Dipalang)

Bil 11/2012 (Senarai Pegawai/Kakitangan Koperasi Yang Boleh Dihubungi BPA Dan IP Addres Komputer Di Pejabat Koperasi Dan Kawalan Akses Komputer Koperasi)

Bil 12/2012 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 13/2012 (Penutupan Akses SPGA Sempena Cuti Hari Raya)

Bil 14/2012 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 15/2012 (Mewajibkan Memasukkan NOMBOR GAJI Bagi Semua Anggota Polis Dalam Ruangan Nombor Gaji Borang BPA 1/79)

Bil 16/2012 (Kelewatan Bayaran Disebabkan Perubahan Sistem Gaji Kakitangan Pengurusan Air Pahang Berhad)

Bil 17/2012 (Kelewatan Bayaran Disebabkan Perubahan Sistem Gaji Kakitangan Universiti Teknologi Malaysia)

Bil 18/2012 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 19/2012 ( Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 Dan BPA 2/79 Tahun 2012

 


TAHUN 2011

Bil 01/2011 (Menjaga Kerahsiaan Maklumat Peribadi Anggota)

Bil 02/2011 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 03/2001 (Kelewatan Bayaran Potongan Bagi Majikan Gabungan Maju Tani Sdn Bhd)

Bil 04/2011(Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 05/2011 (Caj Perkhidmatan BPA Angkasa)

Bil 06/2011 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 07/2011(Kawalan Akses Maklumat Peminjam Dalam Sistem Potongan Gaji ANGKASA)

Bil 08/2011(Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 09/2011 (Masalah Teknikal)

Bil 10/2011(Penutupan Sementara SPGA)

Bil 11/2011(Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 12/2011(Semakan Maklumat Individu Yang Terlebih Potongan Angkasa)

Bil 13/2011 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 14/2011 (Aturan Potongan BPA Yang Melibatkan Penjelasan Awal Pinjaman Koperasi)

Bil 15/2011 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 dan BPA 2/79 Tahun 2012)

Bil 16/2011 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 17/2011 (Menjaga Kerahsiaan Maklumat SPGA)

Bil 18/2011 (Pengesahan Majikan Dalam Borang BPA 1/79)

 


TAHUN 2010

Bil 01/2010 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 02/2010 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 03/2010 (Penghantaran Arahan Perubahan BPA 2/79, Rekod Yang Telah Dibatalkan Oleh Sistem Dan Maklumat Dokumen Melalui Faksimili)

Bil 04/2010 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 05/2010 (Kawalan Keselamatan Terhadap Akses ID SPGA)

Bil 06/2010 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 07/2010 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 08/2010 (Penyelesaian Awal)

Bil 09/2010 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 Dan 2/79 Tahun 2011)

Bil 10/2010 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 11/2010 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 12/2010 (Potongan RM 50 Tanpa Salinan Penyata Pendapatan)

 


TAHUN 2009

Bil 01/2009 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 02/2009 (Pemberhentian Penghantaran Penyata Analisa Bayaran (Hardcopy) Kepada Koperasi /Organisasi Pelanggan BPA berkuatkuasa Pada 20/7/2009)

Bil 03/2009 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 04/2009 ( Ruang Nombor Akaun dan Nombor Telefon Anggota Pelanggan BPA Dalam Skrin SPGA 1/79

Bil 05/2009 (Dokumen Arahan Potongan Gaji - BPA 1/79 Malalui Fax)

Bil 06/2009 (Pengesahan Oleh Jabatan Menggunakan borang Allotmen T228 Untuk Potongan Gaji Kakitangan Kerajaan Negeri Sarawak)

Bil 07/2009 (Tindakan Ke Atas Arahan Potongan 'In-Transit' Melebihi Sekali)

Bil 08/2009 (Cadangan Tindakan Ke Atas Koperasi/Bukan Koperasi Yang Memperolehi Kod Potongan Gaji Daripada Angkasa Yang Didapati Melakukan Kesalahan)

Bil 09/2009 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 10/2009 (Masalah Teknikal Di Jabatan Akauntan Negara Cawangan Negeri Kelantan Bagi Bulan April 2009)

Bil 11/2009 (Masalah Teknikal Di Jabatan Akauntan Negara Cawangan Negeri Pulau Pinang Bagi Bulan April 2009)

Bil 12/2009 (Arahan Potongan Yang Melibatkan Penyelesaian Awal)

Bil 13/2009 (Arahan Potongan Baru Yang Melibatkan Penyelesaian Awal (pinjaman lama))

Bil 14/2009 (Arahan Potongan Baru (BPA 1/79) Dan Pemberhentian Potongan Lama (BPA 2/79) yang Melibatkan Penyelesaian Awal Pinjaman Lama)

Bil 15/2009 (Pengguna Surat Perubahan Gaji (Kew 8), Elaun Memangku dan Akaun Bank Peminjam

Bil 16/2009(Had Kelayakan Pinjaman 50% Bagi Kakitangan Kerajaan Negeri Sabah)

Bil 17/2009 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 18/2009 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 Dan BPA 2/79 Tahun 2010)

Bil 19/2009 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 20/2009 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

 


TAHUN 2008

Bil 01/2008 (Masalah Teknikal di Jab Akauntan Negara Miri)

Bil 02/2008 (Masalah Teknikal di Majlis Perbandaran Seremban)

Bil 03/2008 (Masalah Teknikal di Jab Perbendaharaan Johor)

Bil 04/2008 (Masalah teknikal di Jab Akauntan Negari Selangor)

Bil 05/2008 (Pengesahan salinan Penyata Gaji Dari Majikan)

Bil 06/2008 (Pengesahan Majikan Untuk Kakitangan Batalion 3, Pasukan Gerakan Am, Bidor Perak)

Bil 07/2008 (Masalah teknikal di Jab Akauntan Negeri Selangor)

Bil 08/2008 (Masalah teknikal di Jab Akauntan Negeri Melaka)

Bil 09/2008 (Masalah teknikal di Jab Akauntan Negeri Sabah)

Bil 10/2008 (Masalah teknikal di Kem Penerangan)

Bil 11/2008 (Masalah teknikal di Kem Pengangkutan)

Bil 12/2008 (Gangguan dalam sistem SPGA)

Bil 14/2008 (Pengesahan Majikan Untuk Kakitangan Batalion 3, Pasukan Gerakan Am, Bidor Perak. Batalion 18 pasukan Gerakan Am, Pengkalan Hulu Perak)

Bil 15/2008 (Pengiriman dokumen melalui mesin Fax)

Bil 16/2008 (Penyimpanan Penyata Gaji Asal Untuk Tiga Bulan Yang Terkini)

Bil 17/2008 (Pengesahan majikan Untuk Anggota dan Kakitangan IPK Selangor)

Bil 18/2008 (Senarai majikan yang Memerlukan Tandatangan Pengesahan Untuk Borang BPA 1/79

Bil 19/2008 (Pembatalan C3409 Rujukan AKKM 6783)

Bil 20/2008 (MASALAH TEKNIKAL SPGA PADA 20HB OKTOBER 2008)

 


TAHUN 2007

Bil 22/2007 (Denda Lewat Kepada Peminjam Oleh Pelanggan BPA)

Bil 23/2007 (Notis Pindaan No 2 Aturan Kemudahan BPA)

Bil 24/2007 (Isu Pinjaman Koperasi melalui pinjaman luar)

Bil 25/2007 (Pengesahan Majikan untuk IPKKL dan Pejabat Pergigian Tawau)

Bil 26/2007 (Peraturan Larangan Meminjam Wang Pegawai Awam)

Bil 07/2007 (Perubahan Prosedur Ketika Memproses borang BPA SPGA)

Bil 08/2007 (Pemberhentian Potongan Insuran Untuk Tentera)

Bil 09/2007 (Masalah Teknikal Jabatan Akauntan Negara Selangor)

Bil 10/2007 (Masalah Teknikal Jabatan Akauntan Negara Kapit)

Bil 11/2007 (Masalah Teknikal Kementerian Pelajaran)

Bil 12/2007 (Peraturan Tambahan Jabatan dan Kementerian)

Bil 13/2007 (Masalah Teknikal portal BPA@SOLA)

Bil 14/2007 (Masalah Teknikal Telekom Malaysia Bhd)

Bil 15/2007 (Kelewatan Bayaran kepada koperasi bg Kakitangan UNIMAS)

Bil 16/2007 (Masalah Teknikal Jabatan Polis Diraja Malaysia)

Bil 17/2007 (Pengesahan Majikan kakitangan Hospital Tengku Anis Kelantan)

Bil 18/2007 (Pengguna Nombor Personel Anggota Polis dalam Sistem SPGA)

Bil 19/2007 (Perubahan Nombor Gaji Kakitangan PDRM Dlm Sistem SPGA)

Bil 20/2007 (Pengesahan Majikan untuk Kakitangan HUKM)

Bil 21/2007 (Masalah Teknikal Bendahari Negeri Johor)

Bil 23/2007 (Masalah ketika Berurusan dengan SPGA melaui Internet)

Bil 24/2007 (Jadual Penghantaran Borang 1/79 dan BPA 2/79 Tahun 2008)

Bil 25/2007 (Masalah Teknikal di Jab Akauntan Negara keningau)

Bil 26/2007 (Masalah Teknikal di Jab Akauntan Negera Caw Johor)

Bil 27/2007 (Sistem Potongan Gaji Angkasa(SPGA))

Bil 28/2007 (Masalah Teknikal di Jab Akauntan Negara Kuching)

Bil 29/2007 (Masalah Teknikal di Jab Akauntan Negara Kuala Lumpur)

 


TAHUN 2006

Bil 01/2006 (Had Potongan Maksima 60%)

Bil 02/2006 (Penghantaran borang bagi Cawangan Sabah dan Sarawak)

Bil 03/2006 (Statistik Sebab-Sebab Borang Dikembalikan)

Bil 04/2006 (Pengesahan Majikan untuk Majlis Perbandaran Tawau)

Bil 05/2006 (Potongan Gaji Penjamin)

Bil 05/2006 (A)(Masalah Teknikal Negeri Kelantan)

Bil 06/2006 (Tuntutan / Tambahan Faber Medi)

Bil 07/2006 (Resit Penjelesan Awal)

Bil 08/2006 (Tandatangan Majikan PPUM)

Bil 09/2006 (Potongan Gaji Untuk PSC Naval Dockyard Sdn Bhd)

Bil 10/2006 (Masalah Teknikal di Jabatan Akauntan Cawangan Perlis)

Bil 11/2006 (Masalah Teknikal di Jabatan Akauntan Negeri Sembilan)

Bil 12/2006 (Masalah Teknikal di Jabatan Akauntan Cawangan Melaka)

Bil 13/2006 (Masalah Teknikal di Jabatan Akauntan Cawangan Pulau Pinang)

Bil 14/2006 (Penyelenggaraan Sistem Komputer BPA)

Bil 15/2006 (Dasar Had Tempoh Menyimpan Rekod Potongan Gaji Anggota)

Bil 16/2006 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 dan 2/79 Tahun 2007)

Bil 17/2006 (Penamatan Borang Cabutan Kad Pengenalan)

Bil 18/2006 (Pengesahan Majikan untuk Jabatan Di Bawah Bendahari Sabah)

Bil 19/2006 (Perkhidmatan SMS ANGKASA 33112)

Bil 20/2006 (Perkhidmatan Portal BPA)

Bil 21/2006 (Catatan kepada resit penyelesaian awal)

Lampiran (2006)

Borang Penetuan Had Kelayakan Pinjaman (bil 01/2006)

Contoh tandatangan untuk rujukan (bil 04/2006)

Jadual Penghantaran Borang (bil 16/2006)

Cara Penggunaan SMS ANGKASA 33112(bil 19/2006)

Panduan Pengguna Portal BPA@ SOLA.COOP(bil 20/2006)

Borang Pendaftaran bagi akses SPGASYS(bil 20/2006)

 


TAHUN 2005

Masalah Teknikal di Bendahari Negeri Cawangan Selangor Bagi Bulan Januari 2005

Masalah Teknikal di Jabatan Akauntan Negara Cawangan Labuan Bagi Bulan Januari 2005

Lewat Terima Potongan Gaji Bagi Kakitangan

Permohonan Wang Pengembalian Dari BPA

Soal Selidik Kemudahan Potongan Gaji Untuk Tahun 2004

Soal Selidik Kemudahan Potongan Gaji Untuk Tahun 2004

Borang Kebenaran Potongan Gaji BPA 1/79, 1/79A (Pindaan 2005)

Lewat Terima Potongan Gaji Dari Majikan

Pindaan Kedua (2) Kepada Aturan-Aturan Kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPA)

Arahan Potongan Gaji Bagi Kakitangan PSC-NAVAL DOCKYARD SDN.BHD dan PSCND SHIPREPAIR SDN. BHD

Penggunaan Borang Bpa 1/79 Untuk Kod Tambahan

Borang Kebenaran Potongan Gaji BPA 1/79 Dan 2/79

Potongan Melebihi 60% - Jabatan Akauntan Negara Cawangan Kota Kinabalu, Sabah

Kemaskini Rekod-Rekod Koperasi / Organisasi

Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 dan 2/79 Tahun 2006

Jumlah Potongan Pinjaman Perumahan Dalam Borang Had Kelayakan Pinjaman

Soal Selidik Kemudahan Potongan Gaji Bpa Untuk Tahun 2005

 


TAHUN 2004

Bil. 03/2004 (Potongan gaji kakitangan Uni. Malaya)

Bil. 04/2004 (Masalah teknikal Bendahari Negeri Kelantan)

Bil. 05/2004 (Potongan gaji anggota tentera melalui UGAT)

Bil. 06/2004 (Masalah Teknikal di JAN Kuala Lumpur)

Bil. 07/2004 (Tiada potongan gaji bagi kakitangan kerajaan N. Kelantan)

Bil. 08/2004 (Penyelesaian awal baki hutang)

Bil. 09/2004 (Surat dari Kementerian Pendidikan Malaysia)

Bil. 10/2004 (Penyelesaian awal baki hutang)

Bil. 11/2004 (Pembatalan kod koperasi / organisasi)

Bil. 12/2004 (Masalah teknikal di Jabatan Perbendaharaan Negeri Perlis)

Bil. 13/2004 (Bayaran bukan anggota / ahli koperasi / organisasi )

Bil. 14/2004 (Had potongan maksima 60%)

Bil. 15/2004 (Jadual penghantaran borang BPA 1/79 dan 2/79)

Bil. 16/2004 (Senarai majikan yang tidak menguruskan potongan ANGKASA)

Bil. 17/2004 (Masalah teknikal di Jabatan Perbendaharaan Negeri Sembilan)

Bil. 18/2004 (Penamatan memberi cetakan maklumat melaui kaunter BPA)

Bil. 19/2004 (Penamatan memberi cetakan maklumat melalui kaunter BPA)

Bil. 20/2004 (Masalah teknikal di Jabatan Perbendaharaan Negeri Kelantan)

Bil. 21/2004 (Masalah teknikal di JAN Cawangan Negeri Melaka)