PEKELILING KOPERASI

TAHUN 2022

Bil 1/2022 (Jadual Penghantaran Borang Kebenaran Potongan Gaji BPA 1/79 & Cetakan Skrin Arahan 2/79, Tahun 2022)
Bil 2/2022 (Jadual Penghantaran Borang Kebenaran Potongan Gaji BPA 1/79 & Cetakan Skrin Arahan 2/79, Tahun 2023)


TAHUN 2021

Bil 1/2021 (Pelanggan Akses Ke Portal Angkasa Untuk Penyata Bayaran)

Bil 2/2021 (Potongan Gaji Majikan Universiti Malaysia Sarawak - UNIMAS)
Bil 3/2021 (Jadual Penghantaran Borang Kebenaran Potongan Gaji BPA 1/79 & Cetakan Skrin Arahan 2/79, Tahun 2022)

Bil 4/2021 (Pengesahan Majikan Pada Borang Kebenaran Potongan Gaji ANGKASA BPA 1/79 Semasa Pelan Pemulihan Negara (PPN) Fasa 4)

 


TAHUN 2020

Bil 1/2020 (Pengesahan Majikan Pada Borang Kebenaran Potongan Gaji Angkasa 1/79 Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) )

Bil 2/2020 (Penyata Gaji Bulanan Dalam Tempoh Perlaksanaan Penangguhan Bayaran Ansuran Bulanan Kemudahan Pinjaman (MOROTORIUM) )

Bil 3/2020 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 & Cetakan Skrin Arahan 2/79, Tahun 2021)


TAHUN 2019

Bil 1/2019 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 2/2019 (Pengujian Sistem Bayaran Melalui i-bizRAKYAT Dengan Pembayaran RM0.01 Sen)

Bil 3/2019 (Pengenaan Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (Good Services Tax -GST) Pada Kadar Sifar)

Bil 4/2019 (Maklumat Lengkap Nama Bank Dan Nombor Akaun Ahli/Peminjam)

Bil 5/2019 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 6/2019 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 & Cetakan Skrin Arahan 2/79, Tahun 2020 )


TAHUN 2018

Bil 1/2018 (Masalah Bayaran Rejek Untuk Semua AG/Kementerian Bagi Bulan Jan 2018)

Bil 2/2018 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 3/2018 (Pengenaan Cukai Barangan Dan Perkhidmatan)

Bil 4/2018 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 Tahun 2019)

Bil 5/2018 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

 


TAHUN 2017

Bil 1/2017 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 2/2017 (Pemindahan server BPA ke HDC Shah Alam dan penutupan sementara SPGA)

Bil 3/2017 (Sekatan bayaran potongan gaji sehingga maksimum 60% bermula April 2017 untuk kakitangan Jabatan Akauntan Negara Malaysia - JANM)

Bil 4/2017 (Bayaran prorata kepada potongan insuran bagi kakitangan Jabatan Akauntan Negara Malaysia - JANM, bermula potongan gaji bulan April 2017)

Bil 5/2017 (Semakan penyata gaji dari portal Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) dan penggunaan laporan SPeKAR

Bil 6/2017 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 7/2017 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 8/2017 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 Tahun 2018)

 


TAHUN 2016

Bil 1/2016 (Penamatan Akses Semakan Jenis Potongan Dan Sejarah Bayaran Bukan Anggota).

Bil 2/2016 (Bayaran Potongan Gaji Untuk Januari 2016 Bagi Anggota Polis Diraja Malaysia- PDRM).

Bil 3/2016 (Pelaksanaan Pembayaran Gaji Anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) Melalui Kementerian Dalam Negeri).

Bil 4/2016 (Tarikh Penghantaran Bayaran Dari Jabatan Akauntan Negara Malaysia Ke ANGKASA Untuk Tahun 2016).

Bil 5/2016 (Perubahan Fungsi Aplikasi Sistem Potongan Gaji ANGKASA (SPGA) Berkaitan Dengan Sistem Tawarruq ANGKASA).

Bil 6/2016 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 7/2016 (Penggunaan Khidmat Syarikat/Agen Pemasaran Bagi Pihak Koperasi)

Bil 8/2016 (Makluman Penutupan Sementara SPGA Sempena Cuti Hari Raya Aidilfitri 2016)

Bil 9/2016 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 10/2016 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 11/2016 (Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak)

Bil 12/2016 (Bayaran Dari Jabatan Akauntan Negara Malaysia Ke ANGKASA Bermula Pada Bulan Ogos 2016 - Data Bayaran Diproses Awal Tetapi Bayaran Lewat Diterima (Bayaran In-Transit)

Bil 13/2016 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 Tahun 2017)

 


TAHUN 2015

Bil 1/2015 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 2/2015 (Perubahan Inbois Bercukai Sistem Pelaporan Kredit "SPeKAR")

Bil 3/2015 (Mewajibkan Semakan Kredit Individu Bagi Kes Pinjaman/Pembiayaan).

Bil 4/2015 (Invois Bercukai Dan Surat Pegesahan Bayaran (AKKM))

Bil 5/2015 (Bil 5/2015 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 6/2015 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 7/2015 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 8/2015 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 TAhun 2016)

Bil 9/2015 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 10/2015 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)