Pengurusan

Maklumat perhubungan:-

Kumpulan Eksekutif Pengurusan Kanan ANGKASA

Bil.

Nama

Jawatan

No. Tel.

No. Faks

E-Mel

1. Datuk Ahmad Jamil Hashim Penasihat Korporat (Sektor Kerajaan)

03-7884 6532

03-7884 6535 (Setiausaha)

03-7806 1519 dajamil.angkasa@gmail.com
2. Datuk Hj. Md. Yusof Hj. Samsudin Penasihat Korporat (Sektor Koperasi)

03-7884 6540

03-7884 6542 (Setiausaha)

03-7806 1519 yusofsamsudin.angkasa@gmail.com
3. Puan Rihatun Abddah Meor Zainal Abidin Penasihat Korporat Kewangan

03-7884 6484

03-7884 6469 (Setiausaha)

 -  -
4. Tn. Hj. Nasir Khan Yahaya Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

03-7800 7801 / 7806 2577

03-7800 7812 (Setiausaha)

03-7800 7812 nasir.angkasa@gmail.com
5. Datuk Hj. Abdullah Hj. Jusoh Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan merangkap Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Perniagaan Koperasi

03-7800 7804 

03-7800 8111 (Setiausaha)

03-7804 6722 Abdullah.angkasa@gmail.com
6. En. Suresh Kumar Kaur Chand Ketua Pegawai Kewangan

03-7800 7802

03-7800 7813 (Setiausaha)

03-7880 3949 suresh.angkasa@gmail.com
7. En. Mohammad Zamri Hj. Yaacob Setiausaha Eksekutif

03-7800 7803 / 7806 4577

03-7800 7814 (Setiausaha)

03-7804 2315 zamri.angkasa@gmail.com
8. Tn. Hj. Mohd. Sofian Osman Ketua Pegawai Teknologi 03-7800 7805 03-7884 6464 msofian@angkasa.coop