Pengurusan

                                               

                                               

Maklumat perhubungan:-

Bil.

Nama

Jawatan

No. Tel.

No. Faks

E-Mel

1. Datuk Ahmad Jamil Hashim Penasihat Korporat (Sektor Kerajaan)

03-7884 6532

03-7884 6535 (Setiausaha)

03-7806 1519 dajamil.angkasa@gmail.com
2. Datuk Haji Md. Yusof Haji Samsudin Penasihat Korporat (Sektor Koperasi)

03-7884 6540

03-7884 6542 (Setiausaha)

03-7806 1519 yusofsamsudin.angkasa@gmail.com
3. Puan Rihatun Abddah Meor Zainal Abidin Penasihat Korporat Kewangan

03-7884 6484

03-7884 6469 (Setiausaha)

03-7804 6722 abddah010158@gmail.com
4. Tuan Haji Nasir Khan Yahaya Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

03-7800 7801 / 7806 2577

03-7800 7812 (Setiausaha)

03-7800 7812 nasir.angkasa@gmail.com
5. Datuk Haji Abdullah Haji Jusoh Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan merangkap Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Perniagaan Koperasi

03-7800 7804 

03-7800 8111 (Setiausaha)

03-7804 6722 Abdullah.angkasa@gmail.com
6. Encik Suresh Kumar Kaur Chand Ketua Pegawai Kewangan

03-7800 7802

03-7800 7813 (Setiausaha)

03-7880 3949 suresh.angkasa@gmail.com
7. Encik Mohammad Zamri Haji Yaacob Setiausaha Eksekutif

03-7800 7803 / 7806 4577

03-7800 7814 (Setiausaha)

03-7804 2315 zamri.angkasa@gmail.com
8. (KOSONG) Ketua Pegawai Teknologi & Inovasi

03-7800 7805

03-7884 6417 (Setiausaha)

03-7884 6464 -
9. Encik Ahmad Marzuki Ismail Pengurus Besar Bahagian Pembangunan Komuniti, Pelancongan & Kesihatan

03-7800 7857

03-7800 7888 (Setiausaha)

03-7806 1506  marzuki.angkasa@gmail.com
10. Encik Hasnan Haji Mustapha Pengurus Besar Bahagian Perladangan, Pertanian & Industri Asas Tani

03-7884 6698

03-7884 6648 (Setiausaha)

03-7884 6708 hasnan.angkasa@gmail.com
11. Tuan Haji Anuar Bulin Pengurus Besar Bahagian Kepimpinan Modal Insan & Pembangunan Keusahawanan

03-7884 6666

03-7884 6777 (Setiausaha)

03-7803 2074 hjanuar.angkasa@gmail.com
12. (KOSONG) Pengurus Besar Bahagian Komunikasi Korporat / Pegawai Khas Presiden ANGKASA

03-7800 7872

03-7884 6460 (Setiausaha)

03-7884 6489 -
13. Tuan Haji Azhar Hamzah Pengurus Besar Bahagian Pengurusan & Pembangunan Syariah

03-7884 6789

03-7884 6613 (Setiausaha)

03-7884 6677 azhar.angkasa@gmail.com
14. Encik Mohd. Ismail Ibrahim Pengurus Besar Bahagian Risiko, Tadbir urus & Integriti

03-7800 7891

03-7800 7891 (Setiausaha)

03-7884 6444 mail.angkasa@gmail.com
15. Puan Hajah Roszurina Haji Omar Pengurus Besar Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa

03-7800 7823

03-7803 0109 (Setiausaha)

- roszurinaomar.angkasa@gmail.com
16. Encik Mohamad Darulnizam Mat Darus Pengurus Besar Bahagian Perkhidmatan Kredit & Kewangan

03-7884 6437

03-7884 6469 (Setiausaha)

03-7804 6722

darul@angkasa.coop

darulnizam76@yahoo.com

17. Tuan Haji Noorashidi Nazari Pengurus Besar Bahagian Teknologi Maklumat

03-7800 7889

03-7800 8172 (Setiausaha)

03-7884 6488 noorashidi.angkasa@gmail.com
18. Tuan Haji Nor Azmi Abd. Jalil Pengurus Besar Bahagian Pengurusan Strategik

03-7884 6550

03-7884 6551 (Setiausaha)

03-7804 2209 norazmi.angkasa@gmail.com
19. Encik Halim Haji Ibrahim Pengurus Besar Bahagian Sekretariat

03-7884 6481

03-7800 8170 (Setiausaha)

03-7804 2315 halim6158@gmail.com
20. Tuan Haji Abdul Rahim Abdul Rahman Pengurus Besar Bahagian Pembangunan Sumber Manusia

03-7800 7859

03-7800 8135 (Setiausaha)

03-7803 4275 abdrahim.angkasa@gmail.com
21. (KOSONG) Pengurus Kanan Bahagian Koperasi Sekolah

03-7800 8133

03-7880 9244 -
22. Encik Shaharuddin Mohamed Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MyANGKASA Holdings Sdn. Bhd.

03-7884 6788

03-7884 6678 shahamohamed@gmail.com
23. (KOSONG) Ketua Pegawai Eksekutif Koperasi Pembiayaan Syariah ANGKASA Berhad (KOPSYA)

03-7803 1214

03-7803 1204 -
24. Puan Haslinda Haji Ahmad Pengurus Yayasan ANGKASA

03-7880 6358 / 9358 / 5358

03-7886 3357 lindaahmad.yayasanangkasa@gmail.com