07 Ogos 2017

Kepada semua
Koperasi / Organisasi Pelanggan
Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPA)

PEKELILING KOPERASI BILANGAN : 06/ 2017

PENGESAHAN KAKITANGAN UNTUK MAJIKAN DI BAWAH:-

 1. HOSPITAL RAUB, PAHANG.
 2. CENTRE OF TECHNICAL EXCELLENCE SARAWAK.
 3. HOSPITAL TAIPING, PERAK.
 4. PEJABAT JURUTERA DAERAH JKR BATANG PADANG, TAPAH, PERAK.
 5. HOSPITAL TENGKU ANIS, KELANTAN.
 6. POS AVIATION SDN BHD.
 7. LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA - LPPKN.
 8. JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA - KLIA.
 9. UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA - UTEM.
 10. LEMBAGA LADA MALAYSIA, SARAWAK.
 11. IBU PEJABAT POLIS DAERAH SERDANG, SELANGOR.
 12. IBU PEJABAT POLIS DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR.
 13. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR.

Dimaklumkan bahawa majikan di atas telah mengeluarkan arahan dengan menyatakan bahawa kuasa menandatangani borang BPA hanya diberikan kepada pegawai-pegawai yang dilantik sahaja.

Dilampirkan bersama surat dari majikan tersebut, berkenaan dengan nama pegawai yang diberi kuasa menandatangani borang BPA untuk rujukan dan tindakan semua pelanggan BPA.

Semua pelanggan BPA perlu memastikan kakitangan di jabatan tersebut mendapat pengesahan dari pegawai yang dilantik sebagai kebenaran untuk ANGKASA menguruskan potongan gaji pada borang BPA 1/79 termasuk pinjaman bertindih (overlaping).

Pekeliling ini berkuatkuasa serta merta dan pelanggan BPA perlu mematuhi arahan ini.

Sekian, terima kasih.

LAMPIRAN

 1. HOSPITAL RAUB, PAHANG.
 2. CENTRE OF TECHNICAL EXCELLENCE SARAWAK.
 3. HOSPITAL TAIPING, PERAK
 4. PEJABAT JURUTERA DAERAH JKR BATANG PADANG, TAPAH, PERAK.
 5. HOSPITAL TENGKU ANIS, KELANTAN.
 6. POS AVIATION SDN BHD.
 7. LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA - LPPKN.
 8. JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA - KLIA.
 9. UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA - UTEM.
 10. LEMBAGA LADA MALAYSIA, SARAWAK.
 11. IBU PEJABAT POLIS DAERAH SERDANG, SELANGOR.
 12. IBU PEJABAT POLIS DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR.
 13. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, JOHOR.