Kepada semua
Koperasi / Organisasi Pelanggan
Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPA)

PEKELILING KOPERASI BILANGAN : 02/ 2018

PENGESAHAN KAKITANGAN UNTUK MAJIKAN DI BAWAH:-

 1. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.
 2. INSTITUT JANTUNG NEGARA.
 3. JABATAN KERJA RAYA DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN.
 4. JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI, IPK SELANGOR.
 5. LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA.
 6. CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK NEGERI SELANGOR.
 7. MAJLIS DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN.
 8. MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD (perubahan nama penandatangan)

Dimaklumkan bahawa majikan di atas telah mengeluarkan arahan dengan menyatakan bahawa kuasa menandatangani borang BPA hanya diberikan kepada pegawai-pegawai yang dilantik sahaja.

Dilampirkan bersama surat dari majikan tersebut, berkenaan dengan nama pegawai yang diberi kuasa menandatangani borang BPA untuk rujukan dan tindakan semua pelanggan BPA.

Semua pelanggan BPA perlu memastikan kakitangan di jabatan tersebut mendapat pengesahan dari pegawai yang dilantik sebagai kebenaran untuk ANGKASA menguruskan potongan gaji pada borang BPA 1/79 termasuk pinjaman bertindih (overlaping).

Pekeliling ini berkuatkuasa serta merta dan pelanggan BPA perlu mematuhi arahan ini.

Sekian.

“SADIK, AMANAH, TELUS”

LAMPIRAN

 1. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.
 2. INSTITUT JANTUNG NEGARA.
 3. JABATAN KERJA RAYA DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN.
 4. JABATAN SUMBER STRATEGIK DAN TEKNOLOGI, IPK SELANGOR.
 5. LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA.
 6. CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK NEGERI SELANGOR.
 7. MAJLIS DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN.
 8. MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD (perubahan nama penandatangan)