Ruj kami :  AKKM : 1/7/3 Jld. 5 (20)

 

12 Oktober 2016

Kepada semua
Koperasi / Organisasi Pelanggan
Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPA)

PEKELILING KOPERASI BILANGAN : 10/ 2016

PENGESAHAN KAKITANGAN UNTUK MAJIKAN DI BAWAH:-

 1. IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN, KUALA LUMPUR
 2. SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (SPAD).
 3. SME CORPORATION MALAYSIA.
 4. INSTITUT JANTUNG NEGARA (IJN).
 5. JABATAN PENGURUSAN, IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN, KUALA LUMPUR.
 6. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA.
 7. HOSPITAL PERMAI, JOHOR BAHRU, JOHOR

Dimaklumkan bahawa majikan di atas telah mengeluarkan arahan dengan menyatakan bahawa kuasa menandatangani borang BPA hanya diberikan kepada pegawai-pegawai yang dilantik sahaja.

Dilampirkan bersama surat dari majikan tersebut, berkenaan dengan nama pegawai yang diberi kuasa menandatangani borang BPA untuk rujukan dan tindakan semua pelanggan BPA.

Semua pelanggan BPA perlu memastikan kakitangan di jabatan tersebut mendapat pengesahan dari pegawai yang dilantik sebagai kebenaran untuk ANGKASA menguruskan potongan gaji pada borang BPA 1/79 termasuk pinjaman bertindih (overlaping).

Pekeliling ini berkuatkuasa serta merta dan pelanggan BPA perlu mematuhi arahan ini.

Terima kasih.

 

Lampiran

 1. IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN, KUALA LUMPUR
 2. SURUHANJAYA PENGANGKUTAN AWAM DARAT (SPAD).
 3. SME CORPORATION MALAYSIA.
 4. INSTITUT JANTUNG NEGARA (IJN).
 5. JABATAN PENGURUSAN, IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN, KUALA LUMPUR.
 6. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA.
 7. HOSPITAL PERMAI, JOHOR BAHRU, JOHOR