Lembaga ANGKASA & Pengerusi ANGKASA Negeri

ANGKASA ditadbir oleh 8 orang Lembaga diketuai oleh seorang Presiden, seorang Timbalan Presiden, enam orang Anggota Lembaga ANGKASA termasuk seorang wakil daripada Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi dan seorang wakil daripada Kementerian Kewangan serta 16 Jawatankuasa Tadbir Kebangsaan (JTK) yang terdiri daripada 16 orang Pengerusi Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri.


 

 

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

1. Anggota Lembaga ANGKASA dan Pengerusi ANGKASA Negeri Klik Untuk Muat Turun
2. Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Pulau Pinang Klik Untuk Muat Turun
3. Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Kedah Klik Untuk Muat Turun
4. Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Sabah Klik Untuk Muat Turun
5. Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Terengganu Klik Untuk Muat Turun
6.  Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Sarawak  Klik Untuk Muat Turun
7. Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Selangor Klik Untuk Muat Turun 
8.  Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Perak  Klik Untuk Muat Turun
9.  Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Kelantan  Klik Untuk Muat Turun
10.  Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Pahang I Klik Untuk Muat Turun
11. Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Pahang II Klik Untuk Muat Turun
12. Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Pahang III Klik Untuk Muat Turun
13. Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Wilayah Persekutuan Klik Untuk Muat Turun
14. Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Melaka Klik Untuk Muat Turun
15. Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Perlis Klik Untuk Muat Turun
16. Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Johor Klik Untuk Muat Turun
17. Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) - Negeri Sembilan Klik Untuk Muat Turun
18. Jawatankuasa Audit Dalaman (JAD) ANGKASA Klik Untuk Muat Turun
19. Kumpulan Eksekutif Pengurusan Kanan ANGKASA Klik Untuk Muat Turun