Kepada Semua

 Koperasi / Organisasi Pelanggan
Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)

 

 

 PEKELILING KOPERASI BILANGAN : 04 / 2019

 

Maklumat Lengkap Nama Bank dan Nombor Akaun Ahli / Peminjam

Dimaklumkan bahawa, pihak Angkasa  memerlukan maklumat lengkap nama bank dan nombor akaun ahli / peminjam  dalam urusan pengembalian lebihan potongan gaji mereka (jika ada).

Untuk makluman, ada maklumat nombor akaun yang tidak lengkap di dalam skrin Pertanyaan Maklumat Tambahan Anggota  pada ruangan maklumat bank (Dalam Sistem SPGA).

(contoh : Kod Bank : MBB
              No. Akaun Bank : 1234xxxxxxx )- nombor akaun yang tertera dlm slip      
                                                                     gaji ahli  /peminjam seperti ini adalah
                                                                    tidak lengkap.

1.         Disebabkan maklumat bank yang tidak lengkap ini, terdapat bayaran pengembalian yang dihantar ke Akta Wang Tidak Dituntut kerana ahli / peminjam berkenaan tidak dapat dihubungi oleh pihak Angkasa.

2.         Oleh yang demikian, sila pastikan  maklumat nombor akaun bank individu  dilengkapkan oleh pihak ahli / peminjam tersebut dalam Borang 1/79.

3.         Manakala pihak tuan / puan pula, perlu mengemaskini maklumat tersebut dengan lengkap dalam Skrin Kemasukan Arahan 1/79 (Dalam Sistem SPGA).

4.         Pihak Angkasa juga akan menghubungi pihak tuan / puan jika masih terdapat nombor akaun bank yang tidak lengkap dalam Skrin Kemasukan Arahan 1/79 bagi kes-kes yang baru.

 

 

Sekian dimaklumkan.Terima kasih.

 

“SADIK, AMANAH, TELUS”