Ruj kami : AKKM : 1/7/3 Jld. 5 (36)
Tarikh      : 12 November 2018

Kepada semua
Koperasi / Organisasi Pelanggan
Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPA)

PEKELILING KOPERASI BILANGAN : 05/ 2018

PENGESAHAN KAKITANGAN UNTUK MAJIKAN DI BAWAH:-

 1. HOSPITAL TUANKU JAA’FAR, NEGERI SEMBILAN.
 2. JABATAN PENJARA MALAYSIA, PUNCAK ALAM, SELANGOR.
 3. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, CAWANGAN JOHOR BAHRU, PAGOH DAN KUALA LUMPUR.
 4. UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA.
 5. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR.
 6. PEJABAT JURUTERA DAERAH BATANG PADANG, PERAK.
 7. PEJABAT DAERAH SEGAMAT, JOHOR.
 8. IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN SELANGOR, SELANGOR.
 9. JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA, KLIA.
 10. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, MALAYSA.

Dimaklumkan bahawa majikan di atas telah mengeluarkan arahan dengan menyatakan bahawa kuasa menandatangani borang BPA hanya diberikan kepada pegawai-pegawai yang dilantik sahaja.

Dilampirkan bersama surat dari majikan tersebut, berkenaan dengan nama pegawai yang diberi kuasa menandatangani borang BPA untuk rujukan dan tindakan semua pelanggan BPA.

Semua pelanggan BPA perlu memastikan kakitangan di jabatan tersebut mendapat pengesahan dari pegawai yang dilantik sebagai kebenaran untuk ANGKASA menguruskan potongan gaji pada borang BPA 1/79 termasuk pinjaman bertindih (overlaping).

Pekeliling ini berkuatkuasa serta merta dan pelanggan BPA perlu mematuhi arahan ini.

Sekian. Terima kasih

“SADIK, AMANAH, TELUS”

Lampiran

 1. HOSPITAL TUANKU JAA’FAR, NEGERI SEMBILAN.
 2. JABATAN PENJARA MALAYSIA, PUNCAK ALAM, SELANGOR.
 3. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, CAWANGAN JOHOR BAHRU, PAGOH DAN KUALA LUMPUR.
 4. UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA.
 5. PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR.
 6. PEJABAT JURUTERA DAERAH BATANG PADANG, PERAK.
 7. PEJABAT DAERAH SEGAMAT, JOHOR.
 8. IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN SELANGOR, SELANGOR.
 9. JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA, KLIA.
 10. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, MALAYSA.