Cukai Koperasi

PERKHIDMATAN PERCUKAIAN KOPERASI

1. PENGENALAN

ANGKASA telah pun menandatangani Perjanjian Persefahaman dengan Lembaga Hasil Dalam negeri (LHDNM) pada 21 November 2018. Perjanjian persefahaman ini ditandatangani untuk menjalinkan kerjasama dalam usaha memperkukuhkan serta meningkatkan kesedaran, kefahaman pengurusan cukai yang lebih efisyen dan pematuhan sistem percukaian di Malaysia dikalangan koperasi-koperasi.  

2. MANFAAT CUKAI

3. KADAR CUKAI KOPERASI

PENDAPATAN BERCUKAI (RM)

TAHUN TAKSIRAN

2014

2015 - 2018

1 – 30,000

0%

0%

30,001 – 60,000

5%

5%

60,000 – 100,000

10%

10%

100,001 – 150,000

15%

15%

150,001 – 250,000

20%

18%

250,001 – 500,000

22%

21%

500,001 – 750,000

24%

23%

Melebihi 750,000

25%

24%

4. PENGECUALIAN CUKAI KOPERASI

- 5 tahun pertama mulai dari tarikh pendaftaran koperasi tersebut

- Selepas 5 tahun tamat, jika kumpulan wang ahli pada hari pertama tempoh asas kurang daripada RM750, 000.

5. TANGGUNGJAWAB KOPERASI

PERHATIAN

Semua koperasi yang berdaftar dibawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia perlu mengisi dan menghantar Borang C1 secara e – Filing (e-C1) atau Borang C1 secara manual walaupun dikecualikan cukai di bawah subperenggan 12(1)(a) atau subperenggan 12(1)(b), Jadual 6 ACP 1967

- Hantar Borang C1 secara e–Filing (e-C1) atau Borang C1 secara manual ke Pusat Pemprosesan Maklumat LHDNM (termasuk koperasi dorman).

- Hantar anggaran cukai secara e – Filing (e-CP204) atau boring kertas (CP204) ke Pusat Pemprosesan Maklumat LHDNM secara manual.

- Bayaran Ansuran Koperasi (anggaran dibuat oleh koperasi).

PERKARA

KOPERASI BAHARU

KOPERASI SEDIA ADA

BORANG

Hantar Anggaran

Dalam masa 3 bulan pertama operasi

30 hari sebelum mula tempoh asas

CP204

Mula Bayar

Bulanke – 6 tempoh asas

Bulan ke-2 tempoh asas

CP207

Tarikh Bayaran

Sebelum / pada 15 haribulan

Sebelum / pada 15 haribulan

CP207

Pinda Anggaran

Bulan ke-6 atau ke-9 tempoh asas

Bulan ke-6 atau ke-9 tempoh asas

CP204A

- Bayar baki cukai (jika ada) menggunakan CP207 sebelum / pada hari terakhir pengemukakan Borang C1 (7 Bulan selepas tarikh penutupan tempoh perakaunan).

- Simpan rekod dan buku akaun selama 7 tahun bagi tujuan semakan LHDNM.

6. ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

- Pengerusi Koperasi

- Setiausaha Koperasi

- Bendahari Koperasi

- Orang yang menjalankan mana – mana fungsi di atas

7. KEMUDAHAN BAYARAN CUKAI KOPERASI

- Perkhidmatan BYRHASIL.

- Bayaran melalui Kad Kredit

- Perkhidmatan Bayaran Di Ejen LHDNM Yang Dilantik

PROGRAM PENGURUSAN CUKAI KOPERASI

BIL Program TARIKH TEMPAT
1. Bengkel Pengiraan Cukai Koperasi 26 - 28 Februari 2020 Kuala Lumpur International Hotel (KLIH)
2. Bengkel Pengiraan Cukai Koperasi 3 - 4 Jun 2020 Hotel Avillion, Melaka
3. Bengkel Pengiraan Cukai Koperasi 8 - 9 Julai 2020 Hotel Taiping Perdana, Perak

 

 Klik di sini untuk muat turun Garis Panduan Operasi Bil.1 Tahun 2018 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

 Klik di sini untuk muat turun Koperasi Ketetapan Umum No.9/2011

 Klik di sini untuk muat turun Borang C1 2018

 Klik di sini untuk muat turun Borang CP600CS

 

 

MAKLUMAT PERHUBUNGAN:-

ENCIK MOHD. ISMAIL BIN IBRAHIM
Pengurus Besar Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus dan Integriti
Telefon: +603 - 7800 7891 Faks: +603 - 7884 6444 E-mel: mail.angkasa@gmail.com

Pejabat Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus dan Integriti (Tingkat 5)
Wisma Ungku A. Aziz, 
Jalan SS6/1, Kelana Jaya
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya 
46798 Petaling Jaya, Selangor

ENCIK ERDY IZWAN ASLI
Pengurus Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus dan Integriti
Telefon: +603 - 7884 6428 Faks: +603 - 7884 6444 E-mel: erdy.angkasa@gmail.com

Pejabat Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus dan Integriti (Tingkat 5)
Wisma Ungku A. Aziz, 
Jalan SS6/1, Kelana Jaya
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya 
46798 Petaling Jaya, Selangor

ENCIK MOHD KAMARUL MOHD MUSTAFA
Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus dan Integriti
Telefon: +603 - 7884 6429 Faks: +603 - 7884 6444 E-mel: risiko.angkasa@gmail.com

Pejabat Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus dan Integriti (Tingkat 5)
Wisma Ungku A. Aziz, 
Jalan SS6/1, Kelana Jaya
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya 
46798 Petaling Jaya, Selangor