CUKAI KOPERASI

1.0 PENGENALAN

ANGKASA telah pun menandatangani Perjanjian Persefahaman dengan Lembaga

Hasil Dalam negeri (LHDNM) pada 21 November 2018. Perjanjian persefahaman ini

ditandatangani untuk menjalinkan kerjasama dalam usaha memperkukuhkan serta

meningkatkan kesedaran, kefahaman pengurusan cukai yang lebih efisyen dan

pematuhan sistem percukaian di Malaysia dikalangan koperasi-koperasi.  

 

2.0 MANFAAT CUKAI

             

 

3.0 KADAR CUKAI KOPERASI

PENDAPATAN BERCUKAI (RM)

TAHUN TAKSIRAN

2014

2015 - 2018

1 – 30,000

0%

0%

30,001 – 60,000

5%

5%

60,000 – 100,000

10%

10%

100,001 – 150,000

15%

15%

150,001 – 250,000

20%

18%

250,001 – 500,000

22%

21%

500,001 – 750,000

24%

23%

Melebihi 750,000

25%

24%

4.0 PENGECUALIAN CUKAI KOPERASI

     - 5 tahun pertama mulai dari tarikh pendaftaran koperasi tersebut

     - Selepas 5 tahun tamat, jika kumpulan wang ahli pada hari pertama tempoh asas kurang daripada RM750, 000.

 

5.0 PENDAFTARAN CUKAI KOPERASI

A. TANGGUNGJAWAB KOPERASI

I. Melaksanakan Pendaftaran Fail Cukai Koperasi

                          

                                                        Contoh-contoh dokumen yang diperlukan semasa pendaftaran

II. Melaksanakan Pendaftaran Fail Cukai Koperasi

MAKLUMAT TAMBAHAN MENGEMUKAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) SECARA MANUAL ATAU E-FILLING.

      1. Borang nyata bagi Tahun Taksiran 2019

          - Tambahan masa dua (2) bulan dari tarikh akhir mengemukakan BN   

            dibenarkan bagi yang mempunyai  tempoh perakaunan berakhir 31 Julai 2019

            hingga 31 Ogos 2019.

 

Tempoh Perakaunan Berakhir

 

Tarikh Akhir

 

Tambahan Masa dua (2) bulan

31/7/2019

29/2/2020

30/4/2020

31/8/2019

31/3/2020

31/5/2020

 

          - Tambahan masa tiga (3) bulan dari tarikh akhir mengemukakan BN

            dibenarkan bagi yang mempunyai tempoh perakaunan berakhir 1 September

            2019 hingga 31 Disember  2019.

 

Tempoh Perakaunan Berakhir

 

Tarikh Akhir

 

Tambahan Masa dua (2) bulan

30/9/2019

30/4/2020

31/7/2020

31/12/2019

31/7/2020

31/10/2020

 

     2 . Borang nyata bagi Tahun Taksiran 2020

 

           - Tambahan masa dua (2) bulan dari tarikh akhir mengemukakan BN

             dibenarkan bagi yang mempunyai tempoh perakaunan berakhir 1 Januari  

             2020 hingga 31 Mac  2020.

 

Tempoh Perakaunan Berakhir

 

Tarikh Akhir

 

Tambahan Masa dua (2) bulan

1/1/2020

1/8/2020

1/11/2020

31/3/2020

31/10/2020

31/1/2021

MAKLUMAT TAMBAHAN

PROGRAM MEMFAIL BORANG NYATA (BN) BAGI TAHUN 2021

A.MAJIKAN – Penyata bagi Tahun Saraan 2020

 

Tarikh Akhir mengemukakan BN

Tempoh Masa bagi Mengemukakan BN dan Bayaran Baki Cukai

Penyediaan Sistem e-filling untuk:

e-Filling

Melalui Pos

Pembayar cukai

Ejen Cukai

B. Syarikat,Koperasi,Pengkongsian Liabiliti Terhad dan Badan Amanah – Borang Nyata bagi Tahun Taksiran 2021

Dalam tempoh 7 bulan dari tarikh akhir penutupan tempoh perakaunan yang menjadi tempoh asas bagi tahun taksiran berkenaan.

 

1 bulan

 

3 hari bekerja

 

1 Ogos 2021

6.0 ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

- Pengerusi Koperasi

- Setiausaha Koperasi

- Bendahari Koperasi

- Orang yang menjalankan mana – mana fungsi di atas

7.0 PERKHIDMATAN ANGKASA

a)

PROGRAM PENGURUSAN CUKAI KOPERASI

BIL. PROGRAM TARIKH TEMPAT
1. Bengkel Pengiraan Cukai Koperasi 26 - 28 Februari 2020 Kuala Lumpur International Hotel (KLIH)
2.   Bengkel Pengiraan Cukai Koperasi  22 - 24 Februari 2020  Hotel Taiping Perdana, Perak 

b) 

Pendaftaran Fail Cukai

Bagi memudahkan proses pendaftaran, koperasi perlu menghantar dokumen-dokumen yang diperlukan melalui e-mel. Dokumen yang diperlukan adalah:-

1. Borang Pendaftaran Fail Cukai (Klik di sini untuk muat turun Borang Pendaftaran Fail Cukai).

2. Borang Pendaftaran Fail Cukai Pendapatan Koperasi CP600CS (yang lengkap diisi) (Klik di sini untuk muat turun Borang CP600CS).

3. Salinan Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

4. Senarai Ahli-Ahli Jawatankuasa Koperasi. (Klik di sini untuk muat turun contoh format Senarai Ahli Jawatankuasa Koperasi).

 

c)

Bimbingan Pengiraan Percukaian

Bagi memudahkan proses permohonan bimbingan percukaian, koperasi perlu menghantar dokumen-dokumen yang diperlukan melalui e-mel. Dokumen yang diperlukan adalah

1. Borang Permohonan Bimbingan Fail Cukai Koperasi (Klik di sini untuk muat turun Borang Bimbingan Cukai).

2. Salinan Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

3. Senarai Ahli-Ahli Jawatankuasa Koperasi. (Klik di sini untuk muat turun contoh format Senarai Ahli Jawatankuasa Koperasi).

 Klik di sini untuk muat turun Garis Panduan Operasi Bil.1 Tahun 2018 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

 Klik di sini untuk muat turun Koperasi Ketetapan Umum No.9/2011

 Klik di sini untuk muat turun Borang C1 2018

 

MAKLUMAT PERHUBUNGAN:-

MOHD HISAM BIN AB RAHMAN (Penolong Pengurus)
Telefon: 014 3389 014 Email: hisam.angkasa@gmail.com

 ABDUL RAHMAN BINSHARIFUDDIN (Pegawai)

Telefon: Tel : 019 3333 691 E-mel: rahman874.angkasa@gmail.com

 FAKHRUSY SYAKIR BIN AHMAD NAWAWI (Pegawai)
Telefon: 019 6681 129 E-mel: syakir.angkasa@gmail.com

 

Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad
Wisma Ungku A. Aziz,
Jalan SS6/1, Kelana Jaya
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya
46798 Petaling Jaya, Selangor
[Bahagian Kewangan Korporat]