CUKAI KOPERASI

1.0 PENGENALAN

ANGKASA telah pun menandatangani Perjanjian Persefahaman dengan Lembaga

Hasil Dalam negeri (LHDNM) pada 21 November 2018. Perjanjian persefahaman ini

ditandatangani untuk menjalinkan kerjasama dalam usaha memperkukuhkan serta

meningkatkan kesedaran, kefahaman pengurusan cukai yang lebih efisyen dan

pematuhan sistem percukaian di Malaysia dikalangan koperasi-koperasi.  

 

2.0 MANFAAT CUKAI

             

 

3.0 KADAR CUKAI KOPERASI

PENDAPATAN BERCUKAI (RM)

TAHUN TAKSIRAN

2014

2015 - 2018

1 – 30,000

0%

0%

30,001 – 60,000

5%

5%

60,000 – 100,000

10%

10%

100,001 – 150,000

15%

15%

150,001 – 250,000

20%

18%

250,001 – 500,000

22%

21%

500,001 – 750,000

24%

23%

Melebihi 750,000

25%

24%

4.0 PENGECUALIAN CUKAI KOPERASI

     - 5 tahun pertama mulai dari tarikh pendaftaran koperasi tersebut

     - Selepas 5 tahun tamat, jika kumpulan wang ahli pada hari pertama tempoh asas kurang daripada RM750, 000.

 

5.0 PENDAFTARAN CUKAI KOPERASI

A. TANGGUNGJAWAB KOPERASI

I. Melaksanakan Pendaftaran Fail Cukai Koperasi

                          

                                                        Contoh-contoh dokumen yang diperlukan semasa pendaftaran

I. Melaksanakan Pendaftaran Majikan

Hadir ke pejabat LHDNM berdekatan untuk lengkapkan borang pendaftaran (600E), kepilkan bersama borang pendaftaran koperasi. (boleh dilakukan secara online (e-filling)

PERHATIAN

Semua koperasi yang berdaftar dibawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia perlu mengisi dan menghantar Borang C1 secara e – Filing (e-C1) atau Borang C1 secara manual walaupun dikecualikan cukai di bawah subperenggan 12(1)(a) atau subperenggan 12(1)(b), Jadual 6 ACP 1967

Perkara Koperasi Baharu Koperasi Sedia Ada Borang
Hantar Anggaran Dalam masa 3 bulan pertama operasi 30 hari sebelum mula tempoh asas CP204
Mula Bayar Bulan ke-6 tempoh asas Bulan ke-2 tempoh asas CP207
Tarikh Bayaran Sebelum / pada 15 haribulan  CP207
Pinda Anggaran Bulan ke-6 atau ke-9 tempoh asas  e-CP204A


- Hantar Borang C1 secara e–Filing (e-C1) atau Borang C1 secara manual ke Pusat Pemprosesan Maklumat LHDNM (termasuk koperasi dorman).

- Hantar anggaran cukai secara e – Filing (e-CP204) atau borang kertas (CP204) ke Pusat Pemprosesan Maklumat LHDNM secara manual.

- Bayaran Ansuran Koperasi (anggaran dibuat oleh koperasi).

- Bayar baki cukai (jika ada) menggunakan CP207 sebelum / pada hari terakhir pengemukakan Borang C1 (7 bulan selepas tarikh penutupan tempoh perakaunan).

- Simpan rekod dan buku akaun selama 7 tahun bagi tujuan semakan LHDNM.

MAKLUMAT TAMBAHAN MENGEMUKAN BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) SECARA MANUAL ATAU E-FILLING.     

1. Borang nyata bagi Tahun Taksiran 2019- Tambahan masa dua (2) bulan dari tarikh akhir mengemukakan BN dibenarkan bagi yang mempunyai  tempoh perakaunan berakhir 31 Julai 2019 hingga 31 Ogos 2019.

Tempoh Perakaunan Berakhir Tarikh Akhir Tambahan Masa dua (2) bulan
31/7/2019 29/2/2020 30/4/2020
31/8/2019 31/3/2020 31/5/2020

- Tambahan masa tiga (3) bulan dari tarikh akhir mengemukakan BN dibenarkan bagi yang mempunyai tempoh perakaunan berakhir 1 September 2019 hingga 31 Disember  2019. 

Tempoh Perakaunan Berakhir Tarikh Akhir Tambahan Masa dua (2) bulan
30/9/2019 30/4/2020 31/7/2020
31/12/2019 31/7/2020 31/10/2020

2 . Borang nyata bagi Tahun Taksiran 2020

- Tambahan masa dua (2) bulan dari tarikh akhir mengemukakan BN dibenarkan bagi yang mempunyai tempoh perakaunan berakhir 1 Januari 2020 hingga 31 Mac  2020.

Tempoh Perakaunan Berakhir Tarikh Akhir Tambahan Masa dua (2) bulan
1/1/2020 1/8/2020 1/11/2020
31/3/2020 31/10/2020 31/1/2021

6.0 ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB

- Pengerusi Koperasi

- Setiausaha Koperasi

- Bendahari Koperasi

- Orang yang menjalankan mana – mana fungsi di atas

7.0 PERKHIDMATAN ANGKASA

a)

PROGRAM PENGURUSAN CUKAI KOPERASI

BIL. PROGRAM TARIKH TEMPAT
1. Bengkel Pengiraan Cukai Koperasi 26 - 28 Februari 2020 Kuala Lumpur International Hotel (KLIH)
2.   Bengkel Pengiraan Cukai Koperasi  22 - 24 Februari 2020  Hotel Taiping Perdana, Perak 

b) 

Pendaftaran Fail Cukai

Bagi memudahkan proses pendaftaran, koperasi perlu menghantar dokumen-dokumen yang diperlukan melalui e-mel. Dokumen yang diperlukan adalah:-

1. Borang Pendaftaran Fail Cukai (Klik di sini untuk muat turun Borang Pendaftaran Fail Cukai).

2. Borang Pendaftaran Fail Cukai Pendapatan Koperasi CP600CS (yang lengkap diisi) (Klik di sini untuk muat turun Borang CP600CS).

3. Salinan Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

4. Senarai Ahli-Ahli Jawatankuasa Koperasi. (Klik di sini untuk muat turun contoh format Senarai Ahli Jawatankuasa Koperasi).

 

c)

Bimbingan Pengiraan Percukaian

Bagi memudahkan proses permohonan bimbingan percukaian, koperasi perlu menghantar dokumen-dokumen yang diperlukan melalui e-mel. Dokumen yang diperlukan adalah

1. Borang Permohonan Bimbingan Fail Cukai Koperasi (Klik di sini untuk muat turun Borang Bimbingan Cukai).

2. Salinan Perakuan Pendaftaran Koperasi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia.

3. Senarai Ahli-Ahli Jawatankuasa Koperasi. (Klik di sini untuk muat turun contoh format Senarai Ahli Jawatankuasa Koperasi).

 Klik di sini untuk muat turun Garis Panduan Operasi Bil.1 Tahun 2018 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

 Klik di sini untuk muat turun Koperasi Ketetapan Umum No.9/2011

 Klik di sini untuk muat turun Borang C1 2018

MAKLUMAT PERHUBUNGAN:-

ENCIK MOHD. ISMAIL BIN IBRAHIM
Pengurus Besar Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus dan Integriti
Telefon: +603 - 7800 7891 Faks: +603 - 7884 6444 E-mel: mail.angkasa@gmail.com

Pejabat Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus dan Integriti (Tingkat 5)
Wisma Ungku A. Aziz, 
Jalan SS6/1, Kelana Jaya
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya 
46798 Petaling Jaya, Selangor

ENCIK ERDY IZWAN ASLI
Pengurus Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus dan Integriti
Telefon: +603 - 7884 6428 Faks: +603 - 7884 6444 E-mel: erdy.angkasa@gmail.com

Pejabat Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus dan Integriti (Tingkat 5)
Wisma Ungku A. Aziz, 
Jalan SS6/1, Kelana Jaya
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya 
46798 Petaling Jaya, Selangor

ENCIK MOHD KAMARUL MOHD MUSTAFA
Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus dan Integriti
Telefon: +603 - 7884 6429 Faks: +603 - 7884 6444 E-mel: risiko.angkasa@gmail.com

Pejabat Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus dan Integriti (Tingkat 5)
Wisma Ungku A. Aziz, 
Jalan SS6/1, Kelana Jaya
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya 
46798 Petaling Jaya, Selangor