Ruj kami : AKKM : 1/7/3 Jld. 5 (23)

14 November 2016.

Kepada semua
Koperasi / Organisasi Pelanggan
Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPA)

 

PEKELILING KOPERASI BILANGAN : 13 / 2016.

JADUAL PENGHANTARAN BORANG BPA 1/79 TAHUN 2017.

Dimaklumkan bahawa jadual penghantaran borang-borang BPA bagi tahun 2017 adalah seperti dilampiran.

Semua pelanggan Biro Perkhidmatan ANGKASA perlu memastikan setiap penghantaran borang adalah mengikut tarikh yang telah ditetapkan agar borang-borang tersebut dapat diproses mengikut bulan potongan gaji seperti yang dinyatakan.

Sila pastikan semua borang yang dihantar adalah lengkap dengan lampiran yang diperlukan bagi melancarkan kerja memproses borang.

Sekian harap maklum.
Terima kasih.

 

Lampiran