Bahagian Pengurusan Strategik (BPS)

VISI

Merealisasikan aspirasi ANGKASA untuk memperkasakan keupayaan dan kapasiti ANGKASA dan sektor koperasi.

MISI

Menyediakan Pelan Strategik yang mantap bagi menterjemahkan hala tuju ANGKASA dengan merangka inisiatif pelaksanaan yang strategik serta meningkatkan kefahaman dan kesedaran warga melalui pengurusan yang efektif.

PERANAN & FUNGSI BAHAGIAN

1. Merangka dan menyumbang kepada Strategi pembangunan jangka panjang peringkat bahagian dan korporat, berdasarkan analisa pasaran utama, pesaing, perubahan teknologi dan permintaan pasaran jangka panjang. Menyumbang kepada pelan perniagaan dan membantu menterjemahkan pelan tersebut kepada inisiatif perlaksanaan.

2. Membantu proses pembuatan keputusan mengenai polisi dan strategik peringkat pengurusan termasuk mengemukakan idea-idea perkhidmatan yang baru. Membantu di peringkat sektor dan bahagian dalam membentuk hala tuju perniagaan yang strategik bagi memberi impak yang tinggi kepada pengguna.

3. Membuat analisa pasaran yang mantap bagi mencapai sasaran yang digariskan tersebut dengan menggunakan model strategi perniagaan yang tepat dengan sokongan pihak pengurusan atasan.

4. Memantapkan imej ANGKASA dengan meningkatkan mutu dan kualiti pencapaian KPI serta penyelarasan dan pemantauan sasaran KPI melalui kerjasama yang baik dengan semua bahagian dan subsidiari - subsidiari

OBJEKTIF

1. Merancang, menggubal, menyelaras dan memantau serta mengawasi pelaksanaan dasar-dasar yang strategik berpandukan matlamat ANGKASA sebagai badan Apex.

2. Merangka konsep dan prinsip KPI ANGKASA dan menetapkan sasaran prestasi.

3. Mewujudkan sistem pengukuran dan menilai prestasi berdasarkan objektif organisasi pemantauan berkala.

4. Menentukan hala tuju pembangunan strategi ANGKASA termasuk anak syarikat dan subsidiari.

5. Memantau, menilai dan melaporkan pencapaian strategi melalui pengukuran KPI keseluruhan bahagian ANGKASA termasuk subsidiari kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Strategik ANGKASA (MJPSA) dan Mesyuarat Jawatankuasa Tadbir Kebangsaan (MJTK) secara berkala.

CARTA ORGANISASI

(sedang dalam proses kemas kini)

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

ENCIK MOHD. ISMAIL IBRAHIM
Pengurus Besar
Bahagian Pengurusan Strategik ANGKASA

Pejabat Pengurus Besar Bahagian Pengurusan Strategik ANGKASA (Tingkat 5)
Wisma Ungku A. Aziz,
Jalan SS6/1, Kelana Jaya
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya
46798 Petaling Jaya, Selangor
Telefon: +603 - 7800 7890 / 7891 Faks: +603 - 7884 6444 E-mel: mail.angkasa@gmail.com