Bahagian Komunikasi Korporat (BKK)

VISI 

Menjadikan ANGKASA Sebagai Penggerak Saluran Komunikasi Berkesan Dalam Menyebarluaskan Informasi Mengenai Kebaikan Koperasi Dan Mempromosi Mengenai ANGKASA Sebagai Badan Penggerak Kemajuan Koperasi Dan Gerakan Koperasi Di Malaysia Agar Koperasi Berperanan Menjalankan Kegiatan Ekonominya Dengan Berkesan Demi Kebaikan Anggotanya.

MISI

Menjadi Bahagian Yang Mempromosi Dan Menyebarluaskan Secara Berterusan Mengenai Ilmu Koperasi, Kegiatan, Informasi Mengenai Koperasi Serta ANGKASA Dan Juga Gerakan Koperasi Di Malaysia Supaya Institusi Koperasi Diterima Baik Secara Menyeluruh Oleh Masyarakat Sebagai Penggerak Utama Ekonomi Rakyat. 

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

ENCIK HALIM HAJI IBRAHIM
Pengurus Besar 
Bahagian Komunikasi Korporat merangkap Pegawai Khas Presiden ANGKASA

Pejabat Pengurus Besar Bahagian Komunikasi Korporat (Tingkat 3)
Wisma Ungku A. Aziz,
Jalan SS6/1, Kelana Jaya
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya
46798 Petaling Jaya, Selangor
Telefon: +603 - 7884 6481 / 03-7800 8170 Faks: +603 - 7804 2315 E-mel: halim6158@gmail.com