Bahagian Sekretariat (BS)

1. Bahagian Pentadbiran adalah menjadi sekretariat kepada ANGKASA terutamanya bagi perkara seperti berikut:

a) Persidangan Negeri (PN),

b) Persidangan Kebangsaan Tahunan ANGKASA (PKTA),

c) Pengurusan Hal Ehwal Jawatankuasa Tadbir Kebangsaan (JTK) dan Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN), dan

d) Pengendalian Mesyuarat JTK, Jawatankuasa Kerja ANGKASA (JKK) dan lain-lain.

2. Menjadi penghubung dan penyelaras di antara anggota koperasi ANGKASA.

3. Menjadi penghubung dan penyelaras kepada pentadiran Pejabat ANGKASA Negeri,

4. Menjadi penghubung dan penyelaras kepada agensi berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan koperasi seperti Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC), Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), Institut Koperasi Malaysia (IKM) dan sebagainya.

OBJEKTIF

Objektif Bahagian Pentadbiran adalah untuk meningkatkan keupayaan ANGKASA dari segi pentadbiran dan pengurusan selaras dengan tuntutan semasa dan mencapai KPI yang telah ditetapkan.

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

HAJI ANUAR BULIN
Pengurus Besar
Bahagian Sekretariat 

Pejabat Pengurus Besar Bahagian Sekretariat ANGKASA (Tingkat 2)
Wisma Ungku A. Aziz,
Jalan SS6/1, Kelana Jaya
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya
46798 Petaling Jaya, Selangor
Telefon: +603 - 7884 6698  Faks: +603 - 7884 6708 E-mel: hjanuar.angkasa@gmail.com