Pengurusan

                                                                                          

Maklumat perhubungan:-

Bil.

Nama

Jawatan

No. Tel.

No. Faks

E-Mel

1. Datuk Ahmad Jamil Hashim Penasihat Korporat (Sektor Kerajaan)

03-7884 6532

03-7884 6535 (Setiausaha)

03-7806 1519 dajamil.angkasa@gmail.com
2. Datuk Haji Md. Yusof Haji Samsudin Penasihat Korporat (Sektor Koperasi)

03-7884 6540

03-7884 6542 (Setiausaha)

03-7806 1519 yusofsamsudin.angkasa@gmail.com
3. Puan Rihatun Abddah Meor Zainal Abidin Penasihat Korporat Kewangan

03-7884 6484

03-7884 6469 (Setiausaha)

03-7804 6722 abddah010158@gmail.com
4. Tuan Haji Nasir Khan Yahaya Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

03-7800 7801 / 7806 2577

03-7800 7812 (Setiausaha)

03-7806 1508 nasir.angkasa@gmail.com
5. Datuk Haji Abdullah Haji Jusoh Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan merangkap Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Perniagaan Koperasi

03-7800 7804 

03-7800 8111 (Setiausaha)

03-7804 6722 Abdullah.angkasa@gmail.com
6. Encik Suresh Kumar Kaur Chand Ketua Pegawai Kewangan

03-7800 7802

03-7800 7813 (Setiausaha)

03-7880 3949 suresh.angkasa@gmail.com
7. Encik Hasnan Haji Mustapha Setiausaha Eksekutif

03-7884 6698 

03-7884 6648 (Setiausaha)

03-7884 6708 hasnan.angkasa@gmail.com
8. Encik Ahmad Marzuki Ismail Pengurus Besar Bahagian Kepimpinan Modal Insan & Pembangunan Keusahawanan

03-7884 6666

03-7884 6777 (Setiausaha)

03-7803 2074  marzuki.angkasa@gmail.com
9. Tuan Haji Anuar Bulin Pengurus Besar Bahagian Sekretariat

03-7884 6698

03-7884 6708 hjanuar.angkasa@gmail.com
10. Tuan Haji Azhar Hamzah Pengurus Besar Bahagian Pengurusan & Pembangunan Syariah

03-7884 6789 

03-7884 6613 (Setiausaha)

03-7884 6677 azhar.angkasa@gmail.com
11. Encik Mohd. Ismail Ibrahim Pengurus Besar Bahagian Pengurusan Strategik

03-7800 7890

03-7800 7891 (Setiausaha)

03-7884 6444 mail.angkasa@gmail.com
12. Encik Mohamad Darulnizam Mat Darus Pengurus Besar Bahagian Perkhidmatan Kredit & Kewangan dan Sektor Kewangan

03-7884 6437

03-7884 6469 (Setiausaha)

03-7804 6722

darul@angkasa.coop

darulnizam76@yahoo.com.my

13. Tuan Haji Noorashidi Nazari Pengurus Besar Bahagian Teknologi Maklumat

03-7800 7889

03-7800 8172 (Setiausaha)

03-7884 6488 noorashidi.angkasa@gmail.com
14. Tuan Haji Nor Azmi Abd. Jalil Pengurus Besar Bahagian Perniagaan

03-7884 6550

03-7884 6551 (Setiausaha)

03-7804 2209 norazmi.angkasa@gmail.com
15. Encik Halim Haji Ibrahim Pengurus Besar Bahagian Komunikasi Korporat merangkap Pegawai Khas Presiden ANGKASA

03-7884 6481

03-7800 8170 (Setiausaha)

03-7804 2315 halim6158@gmail.com
16. Tuan Haji Abdul Rahim Abdul Rahman Pengurus Besar Bahagian Pembangunan Sumber Manusia

03-7800 7823

03-7800 8135 (Setiausaha)

03-7803 4275 abdrahim.angkasa@gmail.com
17. Ir. Ts. Mohd Ramli Parman Pengurus Besar Bahagian Pengurusan Aset & Hartanah

03-7803 0494

03-7803 0494 (Setiausaha)

03-7803 0494 mohdramli.angkasa@gmail.com
18. Dr. Noraini Mohamad Pengurus Besar Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa

03-7884 6737 (Setiausaha)

- drnour.angkasa@gmail.com international@angkasa.coop
19. - Pengurus Besar Bahagian Pengurusan Risiko, Tadbir Urus &  - -
20.  - Pengurus Besar Bahagian Sekolah & Pengajian Tinggi 03-7800 7876 03-7806 1506 -
21.   - Pengurus Besar Sektor Pemborongan & Peruncitan 03-7454 8203 / 8204 / 8205   -
22. Dato' Mohamad Shariff Haji Abu Samah Penasihat Undang-Undang

03-7884 6480

03-7884 6417 (Setiausaha)

03-7804 2315 datoshariff.angkasa@gmail.com
23. Encik Shafiee Ali Pengurus Kanan Sektor Perladangan 03-7884 6655 03-7884 6708 shafiee64@yahoo.com
24. Encik Muhamad Zuhid Jamaludin Pengurus Kanan Sektor Pertanian & Industri Asas Tani 03-7884 6709 03-7884 6708 tikir10@yahoo.com /  myzip68@gmail.com
25.  - Pengurus Kanan Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri & Kesihatan 03-7884 6664 03-7803 2074  -
26. Puan Aziah Talib Pengurus Bahagian Koperasi Wanita & Komuniti 03-7803 0494 03-7802 8274 aziahtalib.angkasa@gmail.com