Blog

Sektor Pembangunan Perkhidmatan Kewangan

Misi Sektor Pembangunan Perkhidmatan Kewangan ANGKASA adalah menjadi platform yang dapat memperkasakan serta melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak gerakan koperasi dari konteks perkhidmatan kewangan termasuk dari aspek pengiktirafan, undang-undag, sumber modal dan produk.

Read more