Blog

Sektor Pertanian & Industri Tani

Visi Sektor Industri Pertanian & Asas Tani ANGKASA adalah membantu koperasi-koperasi yang terlibat dengan sektor tersebut untuk lebih berdaya maju dan memberi impak yang besar menjelang 2020.

Read more

Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri & Kesihatan

Antara resolusi Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri & Kesihatan ANGKASA adalah melonggarkan syarat-syarat bagi koperasi untuk menjalankan aktiviti pelancongan sebagaimana terkandung dalam syarat permohonan Lesen Perniagaan Pengendalian Pelancongan & Perniagaan Agensi Pengembara (TOTBAB) di bawah Akta Industri Pelancongan (AIP) 1992.

Read more