Blog

Sektor Hartanah dan Industri Binaan

Visi Sektor Hartanah dan Industri Binaan adalah menjadi peneraju kecemerlangan koperasi dengan menyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) melalui Sektor Hartanah dan Industri Binaan menjelang 2030.

Read more

Sektor Pemborongan dan Peruncitan

Visi Sektor Pemborongan dan Peruncitan ANGKASA adalah menjadi "Pemangkin Pembangunan Koperasi Dalam Bidang Perniagaan dan Keusahawanan Yang Profesional Melalui Sektor Pemborongan dan Peruncitan Menjelang Tahun 2021".

Read more