Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa (BHEA)

1. Peranan dan Fungsi Bahagian

- Jaringan Kerjasama Perniagaan & Pemasaran Produk-Produk Koperasi

- Latihan / Kursus / Bengkel / Seminar / Persidangan

- Pengurusan Lawatan Penanda Aras

- Program Khidmat Masyarakat

2. Objektif Bahagian

- Objektif Strategik: Malaysia Business Office (MBO)

- Untuk meningkatkan interaksi perniagaan dan pertukaran antara koperasi pengguna, insurans dan perbankan terutama dengan negara-negara di Timur tengah;

- Untuk menggalakkan perdagangan koperasi yang strategik melalui konsep 'Fair-trade' dan ‘Business to Business platform' melalui Internet;

- Untuk menggalakkan pertukaran-pertukaran teknikal dan bantuan dalam teknologi IT dalam bentuk bengkel dan latihan;

- Untuk memindahkan pengetahuan teknikal dan pengurusan, terutama dalam bidang perniagaan 'Kitar Semula Sumber' dan perniagaan ‘Renewable Energy’;

- Untuk menggalakkan pertukaran kebudayaan koperator belia dalam rantau ini.

- Objektif Strategik: ASEAN Cooperative Organization (ACO)

- Menjalankan program pembangunan ekonomi dengan mewujudkan rangkaian perniagaan koperasi di kalangan anggota kerjasama ASEAN. Bantu memasarkan produk koperasi kecil dan sederhana di negara-negara ASEAN dan global

- Melaksanakan program perkongsian yang boleh membantu masyarakat dari segi tanggungjawab sosial dan ekonomi, dengan menganjurkan seminar dan persidangan dan pertukaran kepakaran di kalangan koperasi negara-negara ASEAN.

- Perhatikan isu-isu alam sekitar yang mempengaruhi negara-negara ASEAN.

3. Struktur Bahagian

4. Pencapaian Bahagian / Sektor 

a) Jaringan Kerjasama Perniagaan & pemasaran Produk-Produk Koperasi

- Misi Perdagangan ke beberapa negara ASEAN iaitu:

i) Vietnam

ii) Laos

iii) Myanmar

iv) Thailand

v) Indonesia

 

b) Latihan / Kursus / Bengkel / Seminar / Persidangan

- Menguruskan latihan / kursus / bengkel / seminar / persidangan untuk wakil koperasi ke beberapa negara iaitu:

i) Belgium                                      

ii) Turki

iii) Nepal

iv) Perancis

v) Argentina

vi) India

vii) Korea Selatan

viii) Jepun

viiii) China

 

c) Pengurusan Lawatan Penanda Aras

- Menguruskan lawatan untuk beberapa koperasi iaitu:-

i) Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri Terengganu, Selangor, Melaka, Kedah, Perak, Penang, Wilayah, Pahang dan Kelantan

ii) Koperasi Tunas Muda, Sungai Ara

iii) Koperasi MRSM Taiping

iv) Koperasi SMK Kedurang Bintulu, Sarawak

v) Koperasi Pekebun-Pekebun Kecil Negeri Sembilan

vi) Koperasi Konsumer Malaysia Berhad

 

d) Program Khidmat Masyarakat

- Menjalankan program khidmat masyarakat ke Cambodia:

i) Projek 1 Juta Tudung

ii) Projek Telaga

iii) Projek Kampung Wawasan 

 

5. Visi Bahagian / Sektor

“Memperluaskan Perkhidmatan Untuk Merangsang & Membangun Koperasi Melalui Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa”

6. Misi Bahagian / Sektor

“Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk & Perkhidmatan Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa”

 

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

PUAN HAJAH ROSZURINA HAJI OMAR
Pengurus Besar 
Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa 

Suite 307, Blok A
Glomac Business Centre
Jalan SS6/3, Kelana Jaya
47301 Petaling Jaya, Selangor 
Telefon: +603 - 7803 0057 E-mel: roszurinaomar.angkasa@gmail.com / international@angkasa.coop