Bahagian Pengurusan Dan Pembangunan Syariah (BPPS)

VISI

Peneraju bagi koperasi dalam membangunkan kesejahteraan Ummah

MISI

Menyediakan produk dan perkhidmatan yang berteraskan Patuh Syariah

MOTTO

B - Bertaqwa
P - Proaktif
S - Sistematik

OBJEKTIF

1. Meningkatkan kesedaran warga koperasi untuk membayar zakat individu dan zakat perniagaan koperasi.

2. Mengagihkan zakat perniagaan ANGKASA di kalangan warga koperasi yang memerlukan.

3. Menggalakkan warga koperasi yang terdiri daripada kakitangan koperasi, anggota koperasi dan pelanggan Bahagian Perkhidmatan Kredit dan Perbankan berinfaq melalui Skim Infaq Lil-Waqf ANGKASA.

4. Meningkatkan koperasi yang mendapatkan Sijil Pematuhan Syariah.

5. Meningkatkan tahap pematuhan syariah di kalangan warga koperasi.

FUNGSI

1. Menggalakkan penubuhan dan pelaksanaan operasi berasaskan patuh syariah dan menjalankan tugas-tugas sekretariat kepada Jawatankuasa Syariah ANGKASA

2. Melaksanakan tanggungjawab sebagai wakil amil pungutan zakat koperasi dan lain-lain organisasi yang dibenarkan di negeri dengan kerjasama Majlis Agama Islam / Pusat Zakat Negeri serta membahagikan / menyampaikan zakat ANGKASA kepada asnaf mengikut ketetapan yang dibuat oleh Jawatankuasa Tadbir Kebangsaan (JTK)

3. Mengumpul dan menyelaras / mentadbir dana Infaq Lil-Waqf koperasi /  anggota koperasi ahli dan lain-lain dengan nasihat / pemantauan Jawatankuasa Hisbah Skim Infaq Lil-Waqf ANGKASA

4. Pada amnya, melakukan apa-apa aktiviti yang berkaitan untuk mencapai semua atau sebahagian daripada tujuan-tujuan Jawatankuasa Perkhidmatan dan Pengurusan Syariah serta Integriti.

CARTA ORGANISASI

Klik untuk paparan penuh

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

TUAN HAJI AZHAR HAMZAH
Pengurus Besar
Bahagian Pengurusan Syariah dan Pembangunan ANGKASA

Unit 510, Tingkat 4, Blok C
Glomac Business Centre
No.10, Jalan SS 6/1, Kelana Jaya
47301 Petaling Jaya, Selangor
Petaling Jaya, Selangor
Telefon: +603 - 7884 6789 / +603 - 7884 6613 Faks: +603 - 7884 6677 E-mel: azhar.angkasa@gmail.com / azhar@angkasa.coop