Bahagian Kepimpinan Modal Insan Dan Pembangunan Keusahawanan (BKMIPK)

1. VISI

Menjadi Bahagian Yang Melestarikan Pendidikan Koperasi Dan Mencapai Pembangunan Modal Insan Dan Kepimpinan Koperasi Terunggul Menjelang 2030.

2. MISI

Menyediakan Latihan Pendidikan Modal Insan Dan Kepimpinan Yang Berkualiti Dalam Memenuhi Keperluan Ahli Sejajar Dengan Dasar Serta Aspirasi ANGKASA.

 3. MOTTO

“ PENDIDIKAN MEMBENTUK INSAN CEMERLANG”

4. TERMA RUJUKAN

BIL

TERMA RUJUKAN/ BIDANG KUASA/ AKTIVITI

TOR 1

Merancang serta menjalankan program kepimpinan dan modal insan dengan memberi penekanan kepada aspek Jati Diri, Nilai, Falsafah dan Prinsip Koperasi.

TOR 2

Merancang serta manjalankan program-program pendidikan melalui kepimpinan dan modal insan kepada ahli koperasi ANGKASA secara ‘hands on’ dalam bidang-bidang berkaitan dan bersesuaian selari dengan matlamat dan aspirasi ANGKASA

TOR 3

Merancang serta menjalankan seminar, konvensyen, dialog atau apa-apa program yang bersesuaian dalam memacu kepada pencapaian matlamat   untuk meningkatkan  tahap kepimpinan yang lebih profesional serta berintegriti dalam tadbir urus baik koperasi

TOR 4

Merancang serta menjalankan kursus khas kepimpinan kepada anggota  Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA Negeri (JPAN) serta jaringan  ANGKASA dalam memacu kepada matlamat untuk meningkatkan profesionalisma dan integriti dalam tadbir urus baik koperasi.

LAPORAN PELAKSANAAN KEPIMPINAN BAHAGIAN KEPIMPINAN MODAL INSAN DAN PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN

Sila klik di sini untuk muat turun

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

TUAN HAJI ANUAR BULIN
Pengurus Besar 
Bahagian Kepimpinan Modal Insan dan Pembangunan Keusahawanan

No.110, Blok C
Glomac Business Centre
Jalan SS 6/1, Kelana Jaya 
47301 Petaling Jaya, Selangor
Telefon: +603 - 7884 6666 / +603 - 7884 6777 (Setiuasaha) Faks: +603 - 7803 2074 E-mel: hjanuar.angkasa@gmail.com

Sila klik di sini untuk muat turun nombor telefon kakitangan Bahagian Kepimpinan Modal Insan dan Pembangunan Keusahawanan ANGKASA