Bahagian Kepimpinan Modal Insan Dan Pembangunan Keusahawanan (BKMIPK)

VISI

Menjadi Bahagian Yang Melestarikan Pendidikan Koperasi Dan Mencapai Pembangunan Modal Insan Dan Kepimpinan Koperasi Terunggul Menjelang 2030.

MISI

Menyediakan Latihan Pendidikan Modal Insan Dan Kepimpinan Yang Berkualiti Dalam Memenuhi Keperluan Ahli Sejajar Dengan Dasar Serta Aspirasi ANGKASA.

MOTTO

“ PENDIDIKAN MEMBENTUK INSAN CEMERLANG”

TERMA RUJUKAN (TOR)

BIL

TERMA RUJUKAN / BIDANG KUASA / AKTIVITI

TOR 1

Merancang serta menjalankan program kepimpinan dan modal insan khususnya dalam aspek jatidiri, prinsip, nilai dan falsafah koperasi serta menghasilkan penerbitan yang bersesuaian dengan aspirasi dan matlamat koperasi.

TOR 2

Merancang program – program yang menekankan pengamalan ilmu koperasi secara ‘hand on’.

TOR 3

Membimbing koperasi dalam bentuk ‘Business Coaching’.

TOR 4

Merancang serta menjalankan seminar, konvensyen atau apa-apa program yang bersesuaian dalam memacu kepada pencapaian matlamat meningkatkan kepimpinan profesional serta telus dalam tadbir urus kepada koperasi.

TOR 5

Merancang serta menjalankan program kepimpinan dan modal insan kepada ahli koperasi ANGKASA secara ‘hands on’ dalam bidang yang berkaitan dan bersesuaian selari dengan matlamat dan aspirasi ANGKASA.

TOR 6

Merancang serta menjalankan seminar, konvensyen atau apa-apa program yang bersesuaian dalam memacu kepada pencapaian matlamat meningkat kepimpimpinan professional serta telus dalam tadbir urus kepada koperasi.

Bahagian Kepimpinan Modal Insan bertanggungjawab memberikan Pendidikan koperasi kepada koperasi-koperasi yang menjadi ahli ANGKASA di seluruh Malaysia. Bahagian ini terbahagi kepada Unit Modal Insan dan Unit Kepimpinan. Sasaran impak program Pendidikan  tahun 2020 bagi melahirkan koperator-koperator yang seimbang dari segi emosi dan jasmani melalui program-program yang dilaksanakan:

Unit Modal Insan

Unit Modal Insan menyediakan kursus-kursus asas separuh hari kepada koperasi. Modul yang disediakan terdiri dari Tadbir Urus , Mesyuarat Agung ,Kewangan Koperasi dan Business Model Canvas (BMC). Kursus bertujuan agar anggota berbermaklumat berhubung koperasi dan seterusnya memainkan peranan dan menyokong koperasi yang dianggotainya.

Pencapaian peserta menghadiri kursus ini sehingga November 2019 sebanyak 305 program telah dilaksanakan dengan kehadiran dari 338 koperasi dan seramai 10,274 peserta yang hadir  dari koperasi dewasa dan sekolah.

Bagi tahun 2020, Unit Modal Insan turut menawarkan dua program ‘Coop Care’ kepada koperator koperasi sekolah. Menyemai sifat  prihatin terhadap masyarakat di kalangan warga koperasi sekolah agar lebih bertanggungjawab. Ianya juga mendidik warga koperasi sekolah agar melibatkan diri di dalam aktiviti komuniti yang boleh memberi manfaat kepada koperasi sekolah.

Unit Kepimpinan

Pendidikan kepada koperator turut disalurkan melalui penganjuran konvensyen, seminar dan bengkel. Objektif progam ini ialah untuk melahirkan anggota dan pemimpin koperasi yang berilmu, berwawasan dan berintegriti ,berstrategik dan mampu mendorong  dan mendokong halatuju koperasi mencapai kejayaan

Melalui Unit Kepimpinan , pada tahun 2019 telah berjaya memberi pendidikan koperasi melalui program Seminar Kepimpinan Anggota dan Seminar Kepimpinan Anggota Lembaga,dengan kerjasama JPAN. Sebanyak 1,344 koperasi dan 2,424 peserta telah menyertai kedua-dua  Seminar berkenaan.

Pada tahun 2020, berdasarkan peruntukan  sebanyak 16 program Seminar Pembangunan Koperasi akan ditawarkan kepada koperator koperasi. Program ini dilaksanakan  dengan kerjasama  JPAN seluruh Malaysia. Objektif seminar ini ialah untuk  merangsang penglibatan koperasi dalam  sektor ekonomi bernilai tinggi,membudayakan amalan tadbir urus koperasi berdasarkan Jatidiri, prinsip dan falsafah koperasi serta mewujudkan jaringan pembangunan sektor koperasi yang mantap.

Pada tahun ini juga Bahagian Sumber Manusia telah bekerjasama dengan Bahagian Kepimpinan Modal Insan dan Pembangunan Keusahawanan untuk mengadakan kursus untuk pengurusan dan kakitangan  ANGKASA. Sebanyak 12  kursus telah dirancang, 10 kursus di Semenanjung dan 2 di Sabah dan Sarawak.

LAPORAN PELAKSANAAN KEPIMPINAN BAHAGIAN KEPIMPINAN MODAL INSAN DAN PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN

Sila klik di sini untuk muat turun

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN

Sila klik di sini untuk muat turun

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

TUAN HAJI ANUAR BULIN
Pengurus Besar 
Bahagian Kepimpinan Modal Insan dan Pembangunan Keusahawanan

No.110, Blok C
Glomac Business Centre
Jalan SS 6/1, Kelana Jaya 
47301 Petaling Jaya, Selangor
Telefon: +603 - 7884 6666 / +603 - 7884 6777 (Setiuasaha) Faks: +603 - 7803 2074 E-mel: hjanuar.angkasa@gmail.com

Sila klik di sini untuk muat turun nombor telefon kakitangan Bahagian Kepimpinan Modal Insan dan Pembangunan Keusahawanan ANGKASA