Kenali Pemimpin Kami

ANGKASA ditadbir oleh 24 orang Lembaga yang dikenali sebagai Jawatankuasa Tadbir Kebangsaan (JTK) yang diketuai oleh seorang Presiden, seorang Timbalan Presiden, empat orang Naib Presiden, seorang wakil daripada Kementerian Pembangunan Usahawan, seorang wakil daripada Kementerian Kewangan dan 16 orang Pengerusi Jawatankuasa Perhubungan Negeri.