Informasi Umum - 2018

Konvensyen Keusahawanan Koperasi

Kertas Kerja 1

Tajuk: Pencapaian Gerakan Koperasi Malaysia Masa Kini: Satu Analisis
Pembentang: Hajah Meriam Mat Nor, Timbalan Pengerusi Eksekutif, Suruhanjaya Koperasi Malaysia
Klik di sini untuk muat turun


Kertas Kerja 2

Tajuk: Kemurnian Koperasi: Antara Persepsi dan Realiti
Pembentang: 
Haji Nasir Khan Yahaya, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan ANGKASA
Klik di sini untuk muat turun


Kertas Kerja 3

Tajuk: Institusi Koperasi Sebagai Penyumbang Ketiga Ekonomi Negara
Pembentang:
Puan Wan Suraya Wan Mohd Radzi, Ketua Setiausaha, Kementerian Pembangunan Usahawan
Klik di sini untuk muat turun


Kertas Kerja 4

Tajuk: Pemerkasaan koperasi: Pengajaran daripada Koperasi Pertanian
Pembentang:
Datin Paduka Prof. Dr. Puan Fatimah Mohamed Arshad, Felo Penyelidik Institut Kajian Dasar Pertanian & Makanan, Universiti Putra Malaysia
Klik di sini untuk muat turun


Kertas Kerja 5

Tajuk: Kesesuaian Dasar dan Undang-Undang Koperasi
Pembentang: 
Haji Aznul Affendi Hassan Basri dari Messrs Aznul & Co (Advocates & Solicitors) 
Klik di sini untuk muat turun