Informasi Umum - 2016

Konvensyen Kebangsaan Koperasi Patuh Syariah ANGKASA & UKM (KONSIS) 2016

1. Keperluan Koperasi Patuh Syariah Pada Masa Kini
Shofian Ahmad 
Klik di sini untuk muat turun

2. Skim Ar Rahnu Koperasi: Kajian Perbandingan Antara Ar Rahnu YAPEIM dan Pos Ar Rahnu Malaysia
Asiah Alkharib Shah & Salmy Edawati Yaacob
Klik di sini untuk muat turun

3. Koperasi Kredit Menurut Perspektif Syariah: Tinjauan Dari Sudut Sejarah dan Pandangan Ulamak Terhadapnya
Mohd Mazli Mohd Aini, Salmy Edawati Yaacob & Ahmad Dahlan Salleh
Klik di sini untuk muat turun

4. Local Governance and Shariah Co-operatives in Indonesia
Abdul Ghafar Ismail & Muhammad Hasbi Zaenal
Klik di sini untuk muat turun

5. Keanggotaan Pelajar Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Dalam Koperasi Sekolah Menurut Persfektif Islam
Muhamad Fairus Sharrif & Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani
Klik di sini untuk muat turun

6. Reaksi Institusi Zakat Terhadap Cadangan Melokalisasi Pentadbiran Zakat Di Institusi Pengajian Tinggi
Dicky Wiwittan Toto Ngadiman, Salmy Edawati Yaacob & Hairunnizam Wahid
Klik di sini untuk muat turun

7. Shariah Governance Framework For Islamic Co-operative in Malaysia: The Need For A Centralized Shariah Advisory Body
Muhammad Issyam Itam@Ismail & Rusni Hasan
Klik di sini untuk muat turun

8. Instrumen Pembiayaan Peribadi Tunai Islam di Malaysia: Satu Soroton Literatur
Amir Fazlim Yusoff & Muhammad Shahir Ridzuan Md Radzi
Klik di sini untuk muat turun