PEKELILING KOPERASI - TAHUN 2009

TAHUN 2009

Bil 01/2009 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 02/2009 (Pemberhentian Penghantaran Penyata Analisa Bayaran (Hardcopy) Kepada Koperasi /Organisasi Pelanggan BPA berkuatkuasa Pada 20/7/2009)

Bil 03/2009 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 04/2009 ( Ruang Nombor Akaun dan Nombor Telefon Anggota Pelanggan BPA Dalam Skrin SPGA 1/79

Bil 05/2009 (Dokumen Arahan Potongan Gaji - BPA 1/79 Malalui Fax)

Bil 06/2009 (Pengesahan Oleh Jabatan Menggunakan borang Allotmen T228 Untuk Potongan Gaji Kakitangan Kerajaan Negeri Sarawak)

Bil 07/2009 (Tindakan Ke Atas Arahan Potongan 'In-Transit' Melebihi Sekali)

Bil 08/2009 (Cadangan Tindakan Ke Atas Koperasi/Bukan Koperasi Yang Memperolehi Kod Potongan Gaji Daripada Angkasa Yang Didapati Melakukan Kesalahan)

Bil 09/2009 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 10/2009 (Masalah Teknikal Di Jabatan Akauntan Negara Cawangan Negeri Kelantan Bagi Bulan April 2009)

Bil 11/2009 (Masalah Teknikal Di Jabatan Akauntan Negara Cawangan Negeri Pulau Pinang Bagi Bulan April 2009)

Bil 12/2009 (Arahan Potongan Yang Melibatkan Penyelesaian Awal)

Bil 13/2009 (Arahan Potongan Baru Yang Melibatkan Penyelesaian Awal (pinjaman lama))

Bil 14/2009 (Arahan Potongan Baru (BPA 1/79) Dan Pemberhentian Potongan Lama (BPA 2/79) yang Melibatkan Penyelesaian Awal Pinjaman Lama)

Bil 15/2009 (Pengguna Surat Perubahan Gaji (Kew 8), Elaun Memangku dan Akaun Bank Peminjam

Bil 16/2009(Had Kelayakan Pinjaman 50% Bagi Kakitangan Kerajaan Negeri Sabah)

Bil 17/2009 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 18/2009 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 Dan BPA 2/79 Tahun 2010)

Bil 19/2009 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)

Bil 20/2009 (Pengesahan Kakitangan Untuk Majikan)