PEKELILING KOPERASI - TAHUN 2006

TAHUN 2006

Bil 01/2006 (Had Potongan Maksima 60%)

Bil 02/2006 (Penghantaran borang bagi Cawangan Sabah dan Sarawak)

Bil 03/2006 (Statistik Sebab-Sebab Borang Dikembalikan)

Bil 04/2006 (Pengesahan Majikan untuk Majlis Perbandaran Tawau)

Bil 05/2006 (Potongan Gaji Penjamin)

Bil 05/2006 (A)(Masalah Teknikal Negeri Kelantan)

Bil 06/2006 (Tuntutan / Tambahan Faber Medi)

Bil 07/2006 (Resit Penjelesan Awal)

Bil 08/2006 (Tandatangan Majikan PPUM)

Bil 09/2006 (Potongan Gaji Untuk PSC Naval Dockyard Sdn Bhd)

Bil 10/2006 (Masalah Teknikal di Jabatan Akauntan Cawangan Perlis)

Bil 11/2006 (Masalah Teknikal di Jabatan Akauntan Negeri Sembilan)

Bil 12/2006 (Masalah Teknikal di Jabatan Akauntan Cawangan Melaka)

Bil 13/2006 (Masalah Teknikal di Jabatan Akauntan Cawangan Pulau Pinang)

Bil 14/2006 (Penyelenggaraan Sistem Komputer BPA)

Bil 15/2006 (Dasar Had Tempoh Menyimpan Rekod Potongan Gaji Anggota)

Bil 16/2006 (Jadual Penghantaran Borang BPA 1/79 dan 2/79 Tahun 2007)

Bil 17/2006 (Penamatan Borang Cabutan Kad Pengenalan)

Bil 18/2006 (Pengesahan Majikan untuk Jabatan Di Bawah Bendahari Sabah)

Bil 19/2006 (Perkhidmatan SMS ANGKASA 33112)

Bil 20/2006 (Perkhidmatan Portal BPA)

Bil 21/2006 (Catatan kepada resit penyelesaian awal)

Lampiran (2006)

Borang Penetuan Had Kelayakan Pinjaman (bil 01/2006)

Contoh tandatangan untuk rujukan (bil 04/2006)

Jadual Penghantaran Borang (bil 16/2006)

Cara Penggunaan SMS ANGKASA 33112(bil 19/2006)

Panduan Pengguna Portal BPA@ SOLA.COOP(bil 20/2006)

Borang Pendaftaran bagi akses SPGASYS(bil 20/2006)