PEKELILING KOPERASI - TAHUN 2007

TAHUN 2007

Bil 22/2007 (Denda Lewat Kepada Peminjam Oleh Pelanggan BPA)

Bil 23/2007 (Notis Pindaan No 2 Aturan Kemudahan BPA)

Bil 24/2007 (Isu Pinjaman Koperasi melalui pinjaman luar)

Bil 25/2007 (Pengesahan Majikan untuk IPKKL dan Pejabat Pergigian Tawau)

Bil 26/2007 (Peraturan Larangan Meminjam Wang Pegawai Awam)

Bil 07/2007 (Perubahan Prosedur Ketika Memproses borang BPA SPGA)

Bil 08/2007 (Pemberhentian Potongan Insuran Untuk Tentera)

Bil 09/2007 (Masalah Teknikal Jabatan Akauntan Negara Selangor)

Bil 10/2007 (Masalah Teknikal Jabatan Akauntan Negara Kapit)

Bil 11/2007 (Masalah Teknikal Kementerian Pelajaran)

Bil 12/2007 (Peraturan Tambahan Jabatan dan Kementerian)

Bil 13/2007 (Masalah Teknikal portal BPA@SOLA)

Bil 14/2007 (Masalah Teknikal Telekom Malaysia Bhd)

Bil 15/2007 (Kelewatan Bayaran kepada koperasi bg Kakitangan UNIMAS)

Bil 16/2007 (Masalah Teknikal Jabatan Polis Diraja Malaysia)

Bil 17/2007 (Pengesahan Majikan kakitangan Hospital Tengku Anis Kelantan)

Bil 18/2007 (Pengguna Nombor Personel Anggota Polis dalam Sistem SPGA)

Bil 19/2007 (Perubahan Nombor Gaji Kakitangan PDRM Dlm Sistem SPGA)

Bil 20/2007 (Pengesahan Majikan untuk Kakitangan HUKM)

Bil 21/2007 (Masalah Teknikal Bendahari Negeri Johor)

Bil 23/2007 (Masalah ketika Berurusan dengan SPGA melaui Internet)

Bil 24/2007 (Jadual Penghantaran Borang 1/79 dan BPA 2/79 Tahun 2008)

Bil 25/2007 (Masalah Teknikal di Jab Akauntan Negara keningau)

Bil 26/2007 (Masalah Teknikal di Jab Akauntan Negera Caw Johor)

Bil 27/2007 (Sistem Potongan Gaji Angkasa(SPGA))

Bil 28/2007 (Masalah Teknikal di Jab Akauntan Negara Kuching)

Bil 29/2007 (Masalah Teknikal di Jab Akauntan Negara Kuala Lumpur)