Sektor Pembangunan Inovasi dan Teknologi

by Super User
Hits: 3974

ANGKASA sebagai peneraju gerakan koperasi perlu memainkan peranan dalam melahirkan masyarakat koperasi yang celik IT dan berinovasi bagi memaksimumkan produktiviti dan peningkatan nilai tambah dalam industri ekonomi yang diceburi. Penggunaan e-Dagang berpotensi untuk memperluaskan pasaran produk dan perkhidmatan koperasi kepada pasaran terbuka. Pembudayaan teknologi hijau adalah sangat penting sebagai usaha untuk menyokong pemeliharaan alam sekitar dan menjamin kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya

Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri & Kesihatan

by Super User
in News
Hits: 4656

Antara resolusi Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri & Kesihatan ANGKASA adalah melonggarkan syarat-syarat bagi koperasi untuk menjalankan aktiviti pelancongan sebagaimana terkandung dalam syarat permohonan Lesen Perniagaan Pengendalian Pelancongan & Perniagaan Agensi Pengembara (TOTBAB) di bawah Akta Industri Pelancongan (AIP) 1992.

Selanjutnya