Keanggotaan ANGKASA

ANGKASA mempelawa koperasi-koperasi menjadi anggota ANGKASA. Koperasi yang menjadi anggota ANGKASA bakal mendapat keistimewaan seperti pendidikan/latihan, pembangunan perniagaan, perkhidmatan pembiayaan dan perkhidmatan ICT.


Syarat Keanggotaan

1. Keanggotaan terbuka kepada semua koperasi

2. Fi masuk sahaja yang dikenakan:-

Jenis Koperasi Koperasi Dewasa (RM) Koperasi Sekolah (RM)
Koperasi Asas 100.00 30.00
Koperasi Menengah 200.00 50.00
Koperasi Atasan 300.00 100.00

3. Setiap permohonan menjadi anggota hendaklah disertakan dokumen berikut:-

i. Sijil Pendaftaran

ii. Undang-Undang Kecil

iii. Maklumat ALK / JAD (Borang disertakan)

iv. Cabutan Minit Mesyuarat ALK Persetujuan Menjadi Anggota

v. Surat Penentusahan SKM (Koperasi berdaftar di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sahaja)

Keistimewaan Menjadi Anggota ANGKASA

Bil. Perkara
1. Peluang perniagaan menjual BARANG ASAS 100 (BA100)  
2.

Menyertai peluang pendidikan secara berterusan

3.

SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER

1. Sistem Perisian            

2. ‘Technical Support’

3. Senggara Akaun

4. Penutupan Akaun

4.

Peluang melanjutkan pelajaran melalui tawaran biasiswa YAYASAN ANGKASA                      

5.

Diskaun penginapan di MyANGKASA AKADEMI & RESORT, LANGKAWI

6.

PERKHIDMATAN SYARIAH

Zakat Dan Sijil Pematuhan Syariah

7. PEMBANGUNAN PRODUK & USAHAWAN
8.

JARINGAN PERNIAAGAN ANGKASA

1. COOP-STAY

2. COOP HARDWARE

3. COO FARMASI

4. ANGKASA BINA

5. lain-lain

9.

PEMBANGUNAN MENGIKUT 8 SEKTOR ANGKASA

1. Sektor Pemborongan & Peruncitan

2. Sektor Pertanian & Industri Asas Tani

3. Sektor Pembangunan Perkhidmatan Kewangan

4. Sektor Perladangan

5. Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri & Kesihatan

6. Sektor Pembangunan Komuniti

7. Sektor Pembangunan Hartanah & Industri

8. Sektor Inovasi & Teknologi

10.

KHIDMAT NASIHAT  DAN PEMBANGUNAN KOPERASISebarang pertanyaan, sila hubungi:-

Unit Perhubungan Keahlian
Telefon: +603 - 7800 7884 / 7841 / +603 - 7884 6453 Faks: +603 - 7804 2315 E-mel: urusetia@angkasa.coop