Pelan Strategik & Pelan Tindakan ANGKASA 2017-2050

Pembangunan Pelan Strategik ANGKASA (2017 – 2050) merangkumi empat (4) Tonggak Strategik iaitu TONGGAK EKONOMI, TONGGAK EKOSISTEM, TONGGAK TADBIR URUS DAN TONGGAK INOVASI.

Pembangunan Pelan Strategik ANGKASA (2017 – 2050) merangkumi empat (4) Tonggak Strategik iaitu TONGGAK EKONOMI, TONGGAK EKOSISTEM, TONGGAK TADBIR URUS DAN TONGGAK INOVASI.  Teras-teras bagi setiap tonggak diberi Fokus Dalaman (untuk memperkukuhkan infrastruktur organisasi ANGKASA) dan Fokus Luaran (untuk melestarikan gerakan koperasi yang diterajui ANGKASA).

                       

Pembangunan Pelan Strategik ANGKASA (2017-2050) ini adalah sejajar dengan aspirasi-aspirasi kerajaan seperti yang terkandung dalam Dasar Ekonomi Baru, Dasar Koperasi Negara 2011-2020 dan Deklarasi Putrajaya. Dalam membangunkan teras-teras setiap tonggak, kelima-lima fokus strategi utama yang digariskan dalam Dasar Koperasi Negara (2011-2020) juga digunakan sebagai rujukan dan dihubungkaitkan dengan Teras Strategi ANGKASA (2017-2050).

                              

                                                        

Untuk mencapai hasil strategi yang telah ditetapkan bagi setiap tonggak, ANGKASA akan melestarikan kedudukannya sebagai badan APEKS sehingga ke peringkat global dengan menyusun Pelan Tindakan mengikut tiga (3) jangkamasa iaitu Pelan Jangka Pendek (2017-2020), Pelan Jangka Sederhana (2021-2030) dan Pelan Jangka Panjang (2031-2050).

Sehubungan itu, pembangunan teras berdasarkan kedua-dua fokus ini akan memastikan kesinambungan dari aspek 'weightage' hala tuju strategi ANGKASA untuk mencapai Visi dan Misi ANGKASA yang telah ditetapkan.

Seiring dengan Visi dan Misi dalam melengkap serta memantapkan  pelan jangka pendek, pelan jangka sederhana dan pelan jangka panjang tercapai, ANGKASA telah membangunkan Pelan Induk Ekonomi Strategik ANGKASA yang melibatkan lapan (8) peneraju sektor.  Inisiatif yang telah disusun di bawah setiap sektor akan memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam usaha proaktif membangunkan koperasi-koperasi ahli melalui projek-projek yang direka khas dalam usaha memperkasakan koperasi.