8 Sektor Pembangunan Perniagaan Koperasi

ANGKASA telah menubuhkan Lapan Sektor Pembangunan Perniagaan Koperai bagi merancang, merangka, mengatur dan melaksanakan skop pembangunan ekonomi, sejajar dengan harapan kerajaan melihat Sektor Koperasi menyumbang RM50 bilion kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).

Lapan sektor tersebut adalah seperti berikut:-

1) Sektor Pembangunan Perkhidmatan Kewangan

2) Sektor Inovasi dan Teknologi

3) Sektor Peruncitan dan Pemborongan

4) Sektor Perladangan

5) Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri dan Kesihatan

6) Sektor Pembangunan Hartanah

7) Sektor Pertanian dan Industri Tani

8) Sektor Pembangunan Komuniti