Persidangan Negeri 2020

Persidangan Negeri 2020 akan berlangsung dari 1 Mac hingga 18 April 2020 di 16 lokasi di seluruh negara. Klik butang "SELANJUTNYA" untuk memuat turun "Notis dan Peraturan", "Borang Perwakilan (1 wakil)", "Borang Perwakilan (2 wakil)" dan "Borang Pencalonan".

Mulai Persidangan Negeri 2020, penghantaran Buku Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen berkaitan ke koperasi adalah secara e-mail atau muat turun menggunakan ‘QR Code’.

Bil. Lokasi Tarikh  Notis dan Peraturan Borang Perwakilan (1 wakil) Borang Perwakilan (2 wakil) Borang Pencalonan Borang Penzahiran Maklumat Kredit Individu Borang Permohonan Semakan Laporan SPeKAR
1. Wilayah Persekutuan 1 Mac 2020   Muat turun  Muat turun  Muat turun  Muat turun Muat turun Muat turun
2. Negeri Sembilan 4 Mac 2020   Muat turun  Muat turun Muat turun Muat turun
3. Pahang Zon 1 10 Mac 2020  Muat turun Muat turun Muat turun Muat turun
4. Pahang Zon 2 11 Mac 2020  Muat turun Muat turun Muat turun Muat turun
5. Pahang Zon 3 12 Mac 2020   Muat turun Muat turun Muat turun Muat turun
6. Perak 17 Mac 2020  Muat turun Muat turun Muat turun Muat turun
7. Pulau Pinang 18 Mac 2020   Muat turun Muat turun Muat turun Muat turun
8. Sarawak 21 Mac 2020  Muat turun Muat turun  Muat turun Muat turun
9. Selangor 26 Mac 2020  Muat turun Muat turun Muat turun Muat turun
10. Kelantan 31 Mac 2020  Muat turun Muat turun Muat turun Muat turun
11. Terengganu 1 April 2020  Muat turun Muat turun Muat turun Muat turun
12. Johor 6 April 2020  Muat turun Muat turun Muat turun Muat turun
13. Melaka 7 April 2020 Muat turun  Muat turun Muat turun Muat turun
14. Kedah 11 April 2020  Muat turun Muat turun Muat turun Muat turun
15. Perlis 12 April 2020 Muat turun  Muat turun Muat turun Muat turun
16. Sabah 18 April 2020 Muat turun Muat turun Muat turun Muat turun

Klik di sini untuk muat turun tarikh & tempat untuk Persidangan Negeri 2020


Muat turun Buku Laporan Tahunan untuk Persidangan Negeri 2020

Bil. Persidangan Negeri Tarikh Muat turun
1. Wilayah Persekutuan 1 Mac 2020 Klik di sini
2. Negeri Sembilan 4 Mac 2020  Klik di sini
3. Perak 10 Mac 2020  Klik di sini
4. Pahang Zon 1 11 Mac 2020  Klik di sini
5. Pahang Zon 2 12 Mac 2020  Klik di sini 
6. Pahang Zon 3 17 Mac 2020  Klik di sini 
7. Pulau Pinang 18 Mac 2020  Klik di sini 
8. Sarawak 21 Mac 2020  Klik di sini 
9. Selangor 26 Mac 2020  Klik di sini

Senarai Buku Laporan Tahunan akan dikemas kini dari semasa ke semasa.