BA100

‘Program Pembekalan Barangan Asas 100’ atau lebih dikenali sebagai  BA100 merupakan  satu program bersepadu yang diperkenalkan oleh ANGKASA dalam usaha berterusannya untuk menggerakkan perniagaan koperasi terutama membantu dan menawarkan penjualan barangan asas dengan harga berpatutan.

Menerusinya, ANGKASA mengambil inisiatif membuat pembelian secara pukal daripada pembekal atau pengeluar dan dihantar secara terus kepada peruncit. Berasaskan kepada pendekatan tersebut, kedai-kedai koperasi dapat bergabung dengan menawarkan jualan barangan asas dengan harga yang berpatutan dan bukan bersifat sementara.

Projek BA100 akan melibatkan penambahbaikan operasi dan penjualan di semua kedai koperasi yang terlibat. Projek ini sekaligus dapat memberi manfaat sosioekonomi kepada gerakan koperasi dan masyarakat khususnya anggota koperasi selain menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan dalam mengurangkan kos sara hidup rakyat.

Pada peringkat awal, projek pilot akan dijalankan meliputi Selangor dan Wilayah Persekutuan sebelum dikembangkan ke seluruh negara. Tujuan pelaksanaannya adalah untuk menganalisa penerimaan koperasi dari segi pilihan produk dan tinjauan harga serta lain-lain isu yang perlu dipastikan jalan penyelesaiannya.

Koperasi yang menyertai projek ini akan dapat menambahbaik pengurusan kedai terutamanya operasi jualan dan kawalan stok. Pengurusan kedai juga akan dimodenkan melalui teknologi untuk menghasilkan pengurusan peruncitan kedai koperasi yang lebih efisien dan mantap.

Di samping itu juga, program ini dapat membuka peluang pekerjaan dan peluang keusahawanan kepada anggota selain membantu meningkatkan prestasi jualan dan keuntungan melalui pakej-pakej promosi yang sentiasa dikemaskini mengikut kesesuaian pasaran dan harga semasa.

Latihan untuk peruncit dan anggota akan dibekalkan bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pengurusan peruncitan.  ANGKASA akan memantau prestasi dan komitmen peserta melalui analisis yang dihasilkan oleh sistem yang telah dibangunkan.

ANGKASA amat berharap agar koperasi terutamanya anggota koperasi menyokong program ini dengan menjadi pelanggan setia kepada peruncit-peruncit. Sokongan padu dan kesepakatan dalam gerakan ini dapat membantu kelancaran program rantaian pembekalan projek BA100 sekaligus memastikan kos barangan asas akan sentiasa terkawal dan dapat dikurangkan.

   

                       

SISTEM BARP

Melalui Program BA100, lanskap peruncitan gerakan koperasi akan berevolusi serta diwarnai dengan pelaksanaan Sistem BARP. BARP merupakan singkatan kepada ‘Barang Asas Retail Platform’ dan merupakan satu ekosistem berteknologi terkini yang akan memudahkan komunikasi bersepadu di antara anggota koperasi/pembeli, pihak peruncit koperasi, ANGKASA dan pembekal.

Melalui platform tersebut, empat aplikasi utama akan membentuk jaringan bersistematik di antara satu sama lain, iaitu JimatPOS, JimatHUB, JimatSTOR dan JimatAPPS. Menerusinya, peruncit dan pelanggan akan dapat menggunakan teknologi tersebut untuk menghasilkan pengurusan runcit secara lebih efisien dan mantap.

JimatPOS adalah satu sistem ‘Point Of Sales’ yang akan digunakan oleh pihak peruncit koperasi. Fungsi utama JimatPOS adalah melakukan transaksi jual beli di kedai koperasi dan membuat pesanan belian kepada Pusat Khidmat Usahawan (PKU) ANGKASA.

JimatHUB merupakan sistem yang digunapakai oleh PKU ANGKASA yang akan menerima Pesanan Belian daripada pihak peruncit koperasi dan seterusnya mengesahkan pesanan kepada pihak pembekal. JimatHUB merupakan komponen utama dalam ekosistem BARP ini.

JimatSTOR diklasifikasikan sebagai Store Keeper Apps dan digunakan oleh peruncit koperasi khususnya kepada pengurusan inventori dan lain-lain hal yang berkaitan dengan stok barangan.

JimatAPPS pula akan digunapakai oleh pengguna atau para pembeli, khasnya kepada anggota-anggota koperasi seluruh negara. Ia adalah satu ‘mobile apps’ dan menerusinya, para pembeli boleh membuat pra tempahan terlebih dahulu melalui applikasi berkenaan. Ini merupakan satu tarikan dinamik yang akan memudahkan para pengguna untuk membeli barangan keperluan mereka.

 

MUAT TURUN

PowerPoint BA100

DIREKTORI SEKTOR PEMBORONGAN & PERUNCITAN

Klik Untuk Muat Turun