ANGKASA Terima Pensijilan ISO 37001:2016

Skim Pensijilan Sistem Pengurusan Anti-Bribery (ABMS) berdasarkan standard ISO 37001:2016 yang diperkenalkan oleh SIRIM QAS International dengan kerjasama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan Persatuan
Pegawai Integriti Bertauliah Malaysia dilihat mampu membantu dalam memberi panduan kepada sesebuah organisasi untuk melaksana dan menambah baik sistem pengurusan anti rasuah.